Ranking 6 najlepszych aplikacji mobilnych do matury z biologii (fot.freedigitalphotos.net)Ranking 6 najlepszych aplikacji mobilnych do matury z biologii (fot.freedigitalphotos.net)

Matura 2007 – biologia podstawowa – wyniki matury

Egzamin maturalny z biologii w 2007 roku odbył się 11 maja. Maturzyści mogli zdawać biologię jako przedmiot obowiązkowy wybrany przez zdającego z listy przedmiotów obowiązkowych lub jako przedmiot dodatkowy. Egzamin z biologii jako przedmiot obowiązkowy mógł być zdawany na poziomie podstawowym lub rozszerzonym, natomiast egzamin z biologii jako przedmiotu dodatkowego mógł być zdawany wyłącznie na poziomie rozszerzonym.

W roku 2007 o świadectwo dojrzałości ubiegało się 422 991 osób. Ogólnie do matury z biologii przystąpiło 112 634 osób, do egzaminu z biologii na poziomie podstawowym przystąpiło 60 777 osób, na poziomie rozszerzonym zdawało 34 925 osoby. Jako poziom dodatkowy (na poziomie rozszerzonym) biologię zdawało 16 848 maturzystów.

93% maturzystów zdających biologię uzyskało co najmniej 30% punktów, a pozostałe 7% zdających nie osiągnęło progu zaliczenia. Próg zaliczenia wynosił 15 punktów.

Zdawalność egzaminu maturalnego z biologii na poziomie podstawowym była niższa niż na poziomie rozszerzonym. Przeciętny zdający uzyskał wynik 24 punktów co stanowi 49% liczby punktów możliwych do uzyskania. Około 70% zdających otrzymało wyniki z przedziału 16-33 punkty. Wśród maturzystów nie było osób, które osiągnęły maksymalną liczbę punktów, lecz nie było też takich, którzy uzyskali 0 punktów.

Absolwenci liceów ogólnokształcących uzyskiwali wyższe wyniki niż absolwenci techników i liceów profilowanych. Osiągnięcia absolwentów ostatnich dwóch typów szkół były podobne.

 

Źródło: cke.edu.pl
Marta Kozownicka

 

Dodaj komentarz:

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

facebook