Ranking 6 najlepszych aplikacji mobilnych do matury z biologii (fot.freedigitalphotos.net)Ranking 6 najlepszych aplikacji mobilnych do matury z biologii (fot.freedigitalphotos.net)

Matura 2007 ? biologia rozszerzona ? wyniki matur

Egzamin maturalny z biologii w 2007 roku odbył się 11 maja. Maturzyści mogli zdawać biologię jako przedmiot obowiązkowy wybrany przez zdającego z listy przedmiotów obowiązkowych lub jako przedmiot dodatkowy. Zdający, wybierając biologię jako przedmiot obowiązkowy mógł wybrać poziom, natomiast w formie dodatkowej egzamin był przeprowadzony tylko na poziomie dodatkowym.

W roku 2007 o świadectwo dojrzałości ubiegało się 422 991 osób. Do matury z biologii (biorąc pod uwagę wszystkie formy egzaminu) przystąpiło 112 634 osób. Do egzaminu z biologii na poziomie podstawowym przystąpiło 60 777 osób, na poziomie rozszerzonym zdawało 34 925 osoby. Jako egzamin dodatkowy (tylko na poziomie rozszerzonym) biologię zdawało 16 848 maturzystów.

Zdecydowanej większości (98%) maturzystów udało się zdać egzamin na poziomie rozszerzonym. W liceach ogólnokształcących egzamin zdało 98% absolwentów, w technikach ? 88%, w liceach profilowanych ? 81%. Natomiast co najmniej 30% punktów na egzaminie zdawanym dodatkowo uzyskało 93% zdających.

Średnim wynikiem uzyskanym przez maturzystów we wszystkich typach szkół było 60%; absolwenci liceów ogólnokształcących uzyskiwali średnio 61%, liceów profilowanych ? 39%, a techników ? 41%. Średni wynik egzaminu zdawanego obowiązkowo na poziomie rozszerzonym wyniósł 61%, a dodatkowo ? 56%.

 

Źródło: cke.edu.pl
Marta Kozownicka

 

Dodaj komentarz:

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

facebook