matura chemia (fot.freedigitalphotos.net) matura chemia (fot.freedigitalphotos.net)

Matura 2012 ? chemia rozszerzona ? odpowiedzi do arkuszy

Arkusz maturalny z chemii na poziomie rozszerzonym składał się z 38 zadań rozmieszczonych na 20 stronach. Na pracę z arkuszem maturzyści mieli 150 minut, a do uzyskania ? 60 punktów.

Zawarte w arkuszu zadania miały charakter zarówno otwarty, jak i zamknięty. Sprawdzały one umiejętności maturzystów z trzech dziedzin: tworzenia informacji, korzystania z informacji oraz wiadomości i rozumienia.

Zadania otwarte polegały nie tylko na wykonywaniu obliczeń, np. w zadaniu 6. należało wskazać jedynie probówkę, w której szybciej zaszła dana reakcja. Zadanie 7. wymagało jednak od maturzysty zastosowania prawa Hessa do obliczenia efektów energetycznych przemian.

60 punktów, stanowiące maksymalną liczbę punktów do zdobycia. Przeważały zadania za 1 i 2 punkty (ze względu na dużą liczbę zadań w stosunku do liczby punktów), pojawiły się cztery zadania za 3 punkty.

W arkuszu nie było zadań bardzo łatwych dla zdających, a jedno zadanie okazało się dla nich wręcz bardzo trudne. Największą liczbę zadań stanowiły zadania umiarkowanie trudne i trudne. Dla maturzystów najtrudniejsze okazało się zadanie 17a. – sprawdzało ono umiejętność odczytania i zinterpretowania informacji z wykresów. Uczniowie mieli za zadanie określić rząd reakcji na podstawie wykresów przedstawiających zależność szybkości reakcji od stężenia substratu.

Najłatwiejsze okazało się zadanie 12a., które sprawdzało umiejętność obliczenia stężenia jonów wodorotlenkowych oraz pH i pOH roztworu na podstawie podanego stężenia jonów wodorowych ? należało uzupełnić podaną tabelę, by zgadzały się wszystkie wartości.

Głosy w Internecie na temat samego egzaminu były podzielone. Komentujący na stronie natablicy.pl wypowiadali się neutralnie:

?W sumie nie była ani łatwa, ani trudna. Dzisiaj sprawdziłam odpowiedzi i powinno być jakieś 84-86%, więc w połączeniu z biologią, którą zdałam na ponad 90% i angielskim ( jakieś 75-80%) na weterynarię powinni przyjąć :)?lgmu.

?Po tej maturze nie chcę mieć nic wspólnego z chemią…?cj

?A mi poszło dobrze. Matura była na myślenie. Wykucie tu nic nie dało. Na razie wyliczyłem 98%. zepsułem zadanie z tymi wzorami w projekcji hawortha? – adek

Wielu maturzystów narzekało przede wszystkim na zbyt mało czasu przeznaczonego na pracę z arkuszem, krytykowano też fakt, iż w szkołach realizowany jest inny materiał niż ten wymagany na samym egzaminie.

 

Pobierz arkusz w PDF na swój komputer:

(pobierz plik PDF)

Lub zobacz go online:

Marta Kozownicka, źródło: CKE

 

Dodaj komentarz:

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

facebook