Matura 2014 wyniki (Fot.freedigitalphotos.net)

Matura 2014 – wyniki egzaminu

CKE opublikowała wstępne wyniki z egzaminu maturalnego 2014 r. Pełne wyniki zostaną ogłoszone 12 września.

 

Matura 2014

Do egzaminu przystąpiło 293 974 osób. Zdało 71%, co oznacza, że maturę zaliczyło 208 023 maturzystów. Zdawalność jest aż o 10% niższa w porównaniu z rokiem ubiegłym. Do poprawki będzie dopuszczonych 57 424 osób (19%), natomiast 28 527 osób (10%) nie zdało egzaminu z więcej niż jednego przedmiotu.

Najwyższa zdawalność matury była w liceach ogólnokształcących. Tam ocenę pozytywną z egzaminu otrzymało 80% uczniów. Najsłabiej wypadły technika uzupełniające, w których z 1 885 uczniów egzamin zdało tylko 205 osób, czyli 11%. Niewiele lepiej było w liceach uzupełniających, gdzie zdało14%. W technikach i liceach profilowanych poziom ukształtował się w granicach 50%. W tych pierwszych na 93 320 zdających maturę zaliczyło 50 820 (54%), a w profilowanych z 5 131 uczniów zdało 2 140, czyli 42%.

 

Zdawalność z poszczególnych przedmiotów

matura 2014 cz I (www.cke.edu.pl)

Matura 2014 cz II (www.cke.edu.pl)

Matura 2014 – wojewódźtwa

Matura 2014 wyniki, województwa (Fot.cke.edu.pl)

Jak było rok temu?

W ubiegłym roku do matury przystąpiło ponad 326,5 tysiąca osób, z czego 81% otrzymało świadectwo dojrzałości w czerwcu, zaś 13% osób było uprawnionych do przystąpienia do matury poprawkowej w sierpniu.

Najlepiej matura poszła uczniom z województwa śląskiego, pomorskiego, lubelskiego i kujawsko-pomorskiego – zdawalność wyniosła 82%, czyli trochę powyżej średniej krajowej. Najgorzej było w szkołach średnich w województwach łódzkim i warmińsko-mazurskim.

 

Źródło: cke.edu.pl
J. Jankowska

 

Komentarze:

Dodaj komentarz:

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

facebook