matura historia (fot.Mschlindwein, wikipedia.pl)matura historia (fot.Mschlindwein, wikipedia.pl)

Matura 2014 – historia podstawowa – arkusze maturalne

Arkusz maturalny z historii na poziomie podstawowym zawierał 37 zadań, za które w sumie można było zdobyć 100 punktów. Czas przeznaczony na egzamin wynosił 120 minut.

W zadaniu 1 należało przyporządkować wybrane obiekty architektoniczne do kręgów kulturowych. W zadania 3 trzeba było wybrać chronologicznie spośród wymienionych wydarzeń pierwsze i ostatnie. Zadanie 7 to praca z mapą. W zadaniu 8 należało przyporządkować do bitew władców, którzy w nich uczestniczyli. Zadanie 11 polegało na uzupełnieniu schematu i podaniu nazw grup społecznych mieszkających w średniowiecznych miastach. Zadanie 12 przedstawiało Pieczęć majestatyczną Kazimierza Wielkiego z 1336 roku oraz mapę obrazującą zmiany terytorialne państwa polskiego za panowania Kazimierza Wielkiego. Trzeba było wyjaśnić dlaczego wśród ziem wymienionych na awersie pieczęci nie ma Rusi Halickiej oraz podać nazwę ziemi wymienionej na awersie, a nie należącej do państwa Polskiego.

Zadanie 15 wymagało wybrania spośród wymienionych wydarzeń, tych, które miały miejsce w średniowieczu. Zadanie 17 przedstawiało rycinę opublikowaną przez protestantów w XVI w. W zadaniu 29 trzeba było spośród wymienionych wydarzeń z XIX w. wybrać chronologicznie pierwsze i ostatnie wydarzenie, zaś w 31 na podstawie fotografii podać nazwę stylu w sztuce użytkowej przełomu XIX i XX w, dla którego reprezentatywny jest dzban przedstawiony na zdjęciu oraz podać dwie cechy tego stylu. Zadanie 33 przedstawiało rysunek satyryczny z 1943 roku. Należało wyjaśnić propagandowy cel rysunku. W ostatnim zadaniu trzeba było przyporządkować tytuły do fragmentów tekstów.

Zadanie 2. 4. 5. 6. 9. 10. 13. 16. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27.28. 30. 32. 34. 35 to praca z tekstem, zaś w zadaniu 14 i 36 pojawiły się wykresy z danymi

 

Arkusz maturalny online

 

Źródło: cke.edu.pl
J. Jankowska

 

Dodaj komentarz:

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

facebook