flaga Niemiecflaga Niemiec

Matura 2014 – niemiecki podstawowy – arkusze maturalne

Egzamin maturalny z języka niemieckiego na poziomie podstawowym zdawało 33 648 osób. Składał się z 8 zadań, w których do zdobycia było łącznie 50 punktów. Na rozwiązanie przeznaczono 120 minut. Arkusz składał się z trzech części.

 

Rozumienie słuchanego tekstu

Dział zawierał trzy zadania. Z każdego z nich można było uzyskać po 5 punktów. Pierwszy z tekstów opowiadał o Oktoberfest, a w zadaniu należało wybrać stwierdzenia zgodne z treścią nagrania. W 2 zadaniu maturzyści usłyszeli pięć tekstów na temat usług oraz obiektów związanych ze zwierzętami. W zadaniu należało dopasować nagłówki do odpowiednich tekstów. W zadaniu 3 natomiast znaleźliśmy pięć pytań zamkniętych dotyczących wysłuchanej wypowiedzi Inki Weser,w których należało wybrać poprawną odpowiedź.

 

Rozumienie pisanego tekstu

Ta część zawierała również 3 zadania. W zadaniu 4 należało dopasować odpowiednie nagłówki do fragmentów przeczytanego tekstu. W zadaniu 5 należało z podanych odpowiedzi wybrać właściwą, zgodną z treścią tekstu. Zadanie 6 polegało na określeniu prawdziwości zdań dotyczących tekstu.

 

Wypowiedź pisemna

Część pisemna zawierała dwa zadania za 5 i 10 punktów.

W zadaniu 7 należało napisać ogłoszenie, w którym poszukujesz osób na wyjazd do Salzburga. Ogłoszenie miało zawierać informacje tj. cel wyjazdu, transport, preferencje dotyczące kandydatów. W zadaniu 8 natomiast trzeba bylo napisać list do koleżanki z Niemiec o organizacji spotkania z przedstawicielami różnych zawodów. List powinien zawierać informacje, dlaczego spotkanie zostało zorganizowane, jak przebiegło, jakie masz plany związane z przyszłym zawodem i jakie są perspektywy oraz prośbę o opinie koleżanki na temat Twojego wyboru.

 

Pobierz arkusz w PDF na swój komputer:

(pobierz plik PDF)

Lub zobacz go online:

M.Niewiarowska, źródło: CKE

 

Dodaj komentarz:

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

facebook