Ranking 7 najlepszych aplikacji mobilnych do matury z geografii (fot.freedigitalphotos.net)Ranking 7 najlepszych aplikacji mobilnych do matury z geografii (fot.freedigitalphotos.net)

Matura 2014 – Geografia podstawowa – Arkusze maturalne

Egzamin maturalny z geografii na poziomie podstawowym wybrało 35 072 osób. Składał się z 29 zadań, za które można było uzyskać łącznie 50 punktów. Na rozwiązanie całości przeznaczono 120 minut. Do arkusza dołączona była mapa fragmentu Wyżyny Krakowsko-Częstochowskiej.

 

Zadania można było podzielić na zadania:

  • dotyczące mapy,
  • z obliczeniami,
  • typu prawda-fałsz,
  • z wyborem poprawnej odpowiedzi,
  • z odczytywaniem danych z wykresu,
  • z rozpoznawaniem obiektów przedstawionych na fotografii,
  • z formułowaniem wniosków.

Zadania od 1 do 8 dotyczyły mapy. Polegały np. na odszukaniu na mapie opisanych obiektów i wpisaniu ich nazw w tabelę. Należało również nazwać dolinę, którą przedstawiono na zdjęciu. Kolejne zadania polegały na obliczeniu wysokości między szczytem wzgórza, a dnem doliny. W zadaniu 8 trzeba było wybrać poprawną odpowiedź na pytanie o proces, który doprowadził do powstania opisanej formy.

Zadanie 9 to typ zadania prawda lub fałsz. Dotyczyło oświetlenia Ziemi w pierwszym dniu jednej z astronomicznych pór roku. 10. wymagało nazwania skał przedstawionych na fotografiach oraz podzielenia ich na rodzaje. W 13. maturzyści mieli rozpoznać klimatogram dla danego klimatu. 14. dotyczyło rozprzestrzenianie się fal tsunami w przedstawionym na rysunku rejonie. Należało zaznaczyć poprawną odpowiedź na zadane pytania. 16. polegało na określeniu czynników przyrodniczych sprzyjających lokalizacji wymienionych rodzajów elektrowni. W 24. należało uzasadnić konieczność ochrony naturalnych form leśnych.

Ostatnie 29 zadanie wymagało zaznaczenia cech środowiska, które są charakterystyczne dla zaznaczonych na mapie parków narodowych oraz nazwania ich.

 

Pobierz arkusz w PDF na swój komputer:

(pobierz plik PDF)

Lub zobacz go online:

M.Niewiarowska, źródło: CKE

 

Dodaj komentarz:

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

facebook