Historia (Fot.Mschlindwein, wikipedia.pl)

Matura 2011: Arkusz na poziomie rozszerzonym

Tematy
Na maturze z historii na poziomie rozszerzonym oprócz pytań testowych pojawiły się tematy wypracowań. W części testowej uczniowie musieli zmierzyć się z m.in. zadaniami dotyczącymi okresu PRL-u, tekstami Adama Ważyka oraz Jacka Kaczmarskiego
i chronologią starożytną. W części trzeciej, w której zdobyć można 20 punktów, musieli wykazać się wiedzą szczegółową. Maturzyści mieli do wyboru dwa tematy wypracowań: charakterystykę przemian ustrojowych w RP w latach 1764-1795 i ocenę, czy były one zgodne z ideą oświecenia oraz rozprawkę, w której trzeba było uzasadnić (uwzględniając przemiany ustrojowe w latach 1918-1939), czy II Rzeczpospolita była państwem demokratycznym.

Zdawalność
Według danych podanych przez Centralną Komisję Edukacyjną do matury
z historii na poziomie rozszerzonym przystąpiło ponad 12 tys. uczniów. Zdało ją w całym kraju 50 proc. uczniów.

Opinie
Matura na poziomie rozszerzonym nie sprawiła problemów, jeśli było się dobrze przygotowanym. Większość pytań miała luźną formę, wymagała scharakteryzowania tematu/osoby lub opisu. Pytania z zakresu starożytności sprawiły najmniej kłopotów i tutaj maturzyści poradzili sobie najlepiej. Uczniowie zgodnie twierdzą, że w porównaniu z ubiegłymi latami, matura 2011 z historii była łatwa.

Arkusz do pobrania pod podanym linkiem:

http://www.cke.edu.pl/images/stories/00002011_matura/R/historia_pr.pdf

 

Dodaj komentarz:

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

facebook