Matura Francuski (fot.freedigitalphotos.net)Matura Francuski (fot.freedigitalphotos.net)

Matura 2014 – język francuski podstawowy – odpowiedzi do arkuszy

Maturzyści, którzy w roku 2014 zdecydowali się na wybór języka francuskiego na poziomie podstawowym jako egzaminu dodatkowego musieli zmierzyć się z siedmioma zadaniami podzielonymi na trzy części.

 

Część pierwsza, rozumienie słuchanego tekstu obejmowała trzy zadania, które nie sprawiły egzaminowanym większego problemu. Najtrudniejsze okazało się trzecie, wymagające selekcji informacji. Najprostsze zaś pierwsze, sprawdzenie, czy w słuchanym tekście znajdują się określone informacje.

Druga część, rozumienie tekstu czytanego, również dzieliła się na trzy zadania. Pierwsze i ostatnie, szukanie w tekście podanych informacji oraz ich selekcja nie sprawiły maturzystom większych problemów, w przeciwieństwie do trzeciego, które wymagało od nich określenia głównej myśli poszczególnych części tekstu.

Ostatnią część tworzyły dwa zadania, oba wymagające stworzenia własnej wypowiedzi. Zadanie siódme, krótka wypowiedź pisemna, okazało się proste. Choć niektórzy mieli problemy z poprawnością językową niemal wszyscy umieścili w swoich pracach wszystkie niezbędne informacje. Dużo więcej trudności sprawiło ostatnie zadanie, dłuższa wypowiedź pisemna. Przekazanie niezbędnych informacji oraz forma wypowiedzi były wysoko oceniane przez egzaminatorów, jednak bogactwo językowe oraz jego poprawność były problemem dla znaczącej części zdających.

 

Pobierz arkusz w PDF na swój komputer:

(pobierz plik PDF)

Lub zobacz go online:

Barbara Granops, źródło: CKE

 

Dodaj komentarz:

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

facebook