Ranking 7 najlepszych aplikacji mobilnych do matury z geografii (fot.freedigitalphotos.net)Ranking 7 najlepszych aplikacji mobilnych do matury z geografii (fot.freedigitalphotos.net)

Matura 2014 ? geografia podstawowa ? odpowiedzi do arkuszy

Arkusz maturalny z geografii na poziomie podstawowym w 2014r. składał się z 29 zadań rozmieszczonych na 18 stronach oraz barwnej mapy szczegółowej fragmentu Wyżyny Krakowsko-Częstochowskiej. Ponadto maturzyści mieli do dyspozycji wiele innych materiałów źródłowych, jak fotografie, wykresy, mapy tematyczne czy tabele statystyczne. Na wykonanie wszystkich zadań było standardowo 120 minut, a maksymalna liczba punktów do zdobycia wynosiła 50.

 

33 punkty, można było zdobyć za zadania otwarte, za zamknięte wszelkiego rodzaju (wielokrotnego wyboru, prawda/fałsz) ? pozostałe 17 punktów. Niemal za wszystkie zadania można było zdobyć jeden lub dwa punkty. Wyjątkiem było zadanie 19, w którym za poprawne zinterpretowanie wykresów można było otrzymać aż 3 punkty.

Najłatwiejsze okazało się zadanie 2, w którym należało podać nazwę doliny, do której wejście przedstawiono no fotografii (pomocna tu była również dołączona do arkusza mapa). Ciekawym okazało się również zadanie 19, podzielone na dwie części: A i B. Pierwsza z nich nie sprawiła maturzystom większych problemów, wszystko mogli odczytać z podanego wykresu. Druga część była jednak nieco trudniejsza ? prócz odczytania informacji ze źródła, trzeba było wykazać się wiedzą na temat emigracji do krajów Unii Europejskiej i jej przyczyn.

Najgorzej natomiast abiturienci poradzili sobie z zadaniem 3, w którym na podstawie mapy należało obliczyć różnicę wysokości między dwoma punktami. Trudności sprawiło również przedostatnie zadanie, w którym trzeba było wykazać się znajomością mapy Europy i procesów integracji dezintegracji państw po 1990r.

Ogólne opinie były pozytywne, duża część maturzystów twierdziła, że poradziła sobie z tym arkuszem bez większych problemów i są zadowoleni.

 

Pobierz arkusz w PDF na swój komputer:

(pobierz plik PDF)

Lub zobacz go online:


A.Szczykutowicz, źródło: CKE

 

Dodaj komentarz:

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

facebook