Matura WOT (fot.pixabay.com)Matura WOT (fot.pixabay.com)

Matura 2012 ? WOT podstawowy ? wyniki matury

Egzamin maturalny z Wiedzy o tańcu nie cieszy się dużą popularnością. W roku 2012 ten przedmiot dodatkowy na poziomie podstawowym wybrało tylko 45 abiturientów. Stanowi to zaledwie 0,013% wszystkich 342 531 osób, które ubiegały się o świadectwo dojrzałości.

 

Wiedza o tańcu okazała się dość trudnym egzaminem: ze statystyk CKE wynika, że dla większości zdających zadania okazały się trudne lub umiarkowanie trudne. Najsłabszy wynik to 6%, czyli 3 na 50 punktów, zaś najlepiej napisano na 80%, co stanowi  40/50. Skrajne wyniki w 2011r. są nieco wyższe – najgorzej napisano na 16%, natomiast najlepiej na 86%.

Średnia nie jest wysoka ? tylko 36,26% (około 18 punktów). W roku ubiegłym średni wynik był lepszy – wyniósł 43,16%.

CKE ocenia zadania w tym arkuszu jako trudne lub umiarkowanie trudne.

Wiedza o tańcu to przedmiot dodatkowy. Nie trzeba przekraczać progu zdawalności w postaci 30%.

 

Źródło: CKE

A.Szczykutowicz

 

Dodaj komentarz:

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

facebook