Historia (Fot.Mschlindwein, wikipedia.pl)

Matura Historia 2010: Arkusz na poziomie rozszerzonym

Tematy

Arkusz na poziomie rozszerzonym wymagał od uczniów umiejętności pracy ze źródłem, tworzenia własnej wypowiedzi i rozwiązania pytań testowych. Zdający musieli zmierzyć się m.in. z tematyką powstańczą, genealogią Kossaków oraz podziałem państw. Test wymagał szczegółowej wiedzy, zarówno ze starożytności, jak i z epok nowożytnych. Materiały źródłowe nie należały do najłatwiejszych. W ostatniej części pisemnej na maturzystów czekały dwa tematy do wyboru. W pierwszym należało porównać funkcjonowanie władzy monarszej we Francji i Rzeczypospolitej Obojga Narodów w XVII wieku. Drugi temat wymagał od uczniów wyjaśnienia, w jakim stopniu międzynarodowe uwarunkowania wpłynęły na stosunki polsko-francuskie w dwudziestoleciu międzywojennym.

 

Zdawalność

Według danych podanych przez Centralną Komisję Egzaminacyjną do egzaminu przystąpiło ponad 15 tys. uczniów. Zdało ją 51 proc. maturzystów.

 

Opinie

Maturzyści zgodnie twierdzą, że egzamin był do zaliczenia. Jak na poziom rozszerzony pytania były stosunkowo proste. Dzięki konkretnym i łatwym tematom wypracowań uczniowie mieli szansę zdobyć dużo punktów. Analiza materiałów źródłowych wymagała logicznego myślenia i łączenia ze sobą zdarzeń i postaci.

 

Arkusz do pobrania pod podanym linkiem:

http://www.cke.edu.pl/images/stories/001_Matura/Historia/historia_pr.pdf

 

Dodaj komentarz:

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

facebook