Ranking 4 najlepszych aplikacji mobilnych do matury z języka polskiego (fot.freedigitalphotos.net)Ranking 4 najlepszych aplikacji mobilnych do matury z języka polskiego (fot.freedigitalphotos.net)

Matura 2014 – polski podstawowy – wyniki matury

Egzamin maturalny w 2014 roku z języka polskiego na poziomie podstawowym, jako przedmiot obowiązkowy zdawało 301 781 osób. Składał się z części ustnej ocenianej przez zespół egzaminacyjny oraz części pisemnej, ocenianej przez egzaminatorów zewnętrznych.

 

  • Liczba uczniów liceów ogólnokształcących wynosiła 195 725
  • Liczba uczniów z liceów profilowanych wynosiła 5 439
  • Liczba uczniów z techników wynosiła 97 023
  • Liczba uczniów z liceów uzupełniających wynosiła 1 370
  • Liczba uczniów z techników uzupełniających wynosiła 2 224

Do 30 % uzyskało 13% zdających, a więc ok. 39 231 osób. 12% otrzymało wynik między 31% – 37%. Od 38% do 61% uzyskało 54% maturzystów (ok. 162 961 osób). Wysokie wyniki, między 62% – 79% otrzymało 19% zdających (ok. 57 338 osób). Natomiast wynik najwyższy, tj między 80% a 100%, uzyskało 4% zdających (ok 12 071 osób).

 

Dodaj komentarz:

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

facebook