organizacja studencka IAESTE (fot.pixabay.com)organizacja studencka IAESTE (fot.pixabay.com)

Studencie, wyjedź na praktyki za granicę! IAESTE szeroko otwartym oknem na świat.

Czas studiów warto spędzić aktywnie zwłaszcza, że jest to ostatni dzwonek przed wejściem na rynek pracy. Organizacje studenckie dają takie możliwości, jakich nie ma na wcześniejszych poziomach edukacyjnych. Jedną z nich jest IAESTE – skierowana przede wszystkim do studentów kierunków technicznych.

 

Czym jest IAESTE?

IAESTE to skrót od The International Association for the Exchange of Students for Technical Experience. Założone w 1948r. w londyńskim Imperial College. Zrzesza studentów uczelni technicznych z całego świata, umożliwiając zdobywanie wiedzy i doświadczenia poza granicami swojego kraju oraz integracje międzynarodowe.

Do Stowarzyszenia należy 86 krajów. Polska jest jednym z nich od 1959r. i obecnie zajmuje drugie miejsce pod względem ilości wymienianych co roku ofert praktyk.

 

Cele, jakie realizuje IAESTE Polska:

 • promowanie międzynarodowego zrozumienia i dobrej woli wśród społeczności akademickiej, przedsiębiorców i szerszej społeczności;
 • działanie dla dobra pracodawców i integrowanie ich ze społecznością akademicką;znajomości z całego świata (fot.freedigitalphotos.net)
 • szerzenie tolerancji na tle rasowym, płciowym, czy kulturowym oraz potępianie tego typu przypadków w społeczeństwie;
 • prowadzenie działalności edukacyjnej, w tym również w ramach Międzynarodowego Programu Wymiany Praktyk ;
 • podwyższanie kwalifikacji zawodowych oraz organizacyjnych osób uczestniczących w programach i projektach IAESTE: członków, wolontariuszy oraz osób współpracujących ze Stowarzyszeniem;
 • integracja społeczności akademickiej i inspirowanie studentów do podejmowania działań dla dobra tej społeczności;
 • działanie na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy pomiędzy społeczeństwami.

 

Co zyskujesz działając w tej organizacji?

IAESTE to przede wszystkim wymiany zagraniczne dla studentów uczelni technicznych. Praktyki zwykle organizowane są na 6-12 tygodni, a uczestnicy otrzymują wynagrodzenie w wysokości zależnej od kraju, do którego organizowany jest wyjazd. Ponadto zapewnione jest zakwaterowanie i organizowanie czasu wolnego.

Istnieją również:

 • praktyki otwarte ? możliwość dla studentów każdej uczelni, przy której działają komitety lokalne AIESTE,
 • praktyki rezerwowane ? takie, które student sam sobie znalazł, natomiast organizacja pomaga mu w załatwieniu spraw formalnych dotyczących wyjazdu, jak na przykład zorganizowanie niezbędnych dokumentów.

Takie wyjazdy dają niepowtarzalną okazję do zdobycia nowego doświadczenia i umiejętności praktycznych, poznania innych krajów i zyskania nowych kontaktów z całego świata.

 

 

Jak dołączyć do IAESTE?

Cały proces rejestracji trwa od października do końca lutego. Należy zarejestrować się w panelu rekrutacyjnym, wypełnić niezbędne dokumenty i dostarczyć je do lokalnego komitetu IAESTE. Pamiętaj, żeby sprawdzać i pilnować terminów. Śledź na bieżąco stronę organizacji, a także zapoznaj się z regulaminem i informatorem. W razie wątpliwości zawsze możesz skontaktować się z lokalnym komitetem organizacji.

W momencie zamknięcia rankingu, wszystkie zarejestrowane osoby, które dostarczyły dokumenty, biorą udział w spotkaniu nominacyjnym. Tam, w zależności od miejsca, jakie zajęli w rankingu, po kolei wybierają oferty praktyk. Jeżeli nie starczyło dla ciebie ofert, na pewno uzyskasz je w drugim lub trzecim obiegu. Gdy wybierzesz swoja ofertę, twoja aplikacja wysyłana jest do pracodawcy, który w niedługim czasie powinien się z tobą skontaktować, aby ją zweryfikować. Gdy otrzymasz akceptację ? praktyka należy do ciebie.

 

Uczelnie, przy których działają komitety lokalne IAESTE

 • AGH Kraków
 • Politechnika GdańskaPraktyki zagraniczne (fot.pixabay.com)
 • Politechnika Krakowska
 • Politechnika Łódzka
 • Politechnika Poznańska
 • Politechnika Śląska
 • Politechnika Rzeszowska
 • Politechnika Warszawska
 • Politechnika Wrocławska
 • Uniwersytet Łódzki
 • UMED Łódź
 • ZUT Szczecin

 

Więcej informacji znajdziesz na:  iaeste.pl

 

A.Szczykutowicz

 

Komentarze:

Dodaj komentarz:

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

facebook