flaga Hiszpaniiflaga Hiszpanii

Matura 2010 – hiszpański rozszerzony – wyniki matury

Egzamin maturalny z języka hiszpańskiego na poziomie rozszerzonym składał się łącznie z dwóch arkuszy i 9 pytań, za które można było zdobyć kolejno 23 i 27 punktów w czasie nie dłuższym niż 190 minut.

 

Do rozwiązywania matury przystąpiło 333 osób. Średnia wszystkich arkuszy wyniosła 71,14%. Najwyższy wynik, jaki zdobyto to 100%, najniższy zaś – 8%. Mediana wyniosła 73%, a odchylenie standardowe 16,70.

Na egzaminie najlepiej poradzili sobie absolwenci liceów ogólnokształcących, zdobywając średnio 72%. 67% uzyskał przeciętny uczeń po technikum. Średnia osób, które ukończyły licea uzupełniające wynosiła 57%, a licea profilowane – 48%.

Matura okazała się stosunkowo łatwa. Najwyżej oceniane były zadania: 3. (polegające na utworzeniu dłuższej wypowiedzi), 6. (w którym należało wyselekcjonować informacje oraz określić intencje autora tekstu) oraz 8. (które wymagało rozpoznania związków między poszczególnymi częściami tekstu).

 

Karolina Macha

 

Dodaj komentarz:

Twój adres email nie zostanie opublikowany.

facebook