flaga Hiszpaniiflaga Hiszpanii

Matura 2011 ? hiszpański rozszerzony ? wyniki matur

Do egzaminu z języka hiszpańskiego na poziomie rozszerzonym w 2011 podeszło 376 absolwentów szkół średnich. Język hiszpański, jako przedmiot zdawany dodatkowo nie miał progu zaliczenia. Oznacza to, że bez względu na wynik wszyscy maturzyści go zdali.

 

Średni wynik wyniósł 70,62%. Najlepszy wynik, jaki uzyskano to 100%, najgorszy zaś ? 13%. Mediana wyniosła 73%, a odchylenie standardowe 16,48%.

Najlepiej poradzili sobie zdający, którzy ukończyli licea ogólnokształcące, średnio uzyskali oni po 71%. Nieco gorszy wynik zdobyli absolwenci liceów uzupełniających ? 66%. Maturzyści z technik uzyskali średnio 55%, zaś osoby z liceów profilowanych ? 47%.

Do egzaminu na poziomie rozszerzonym podeszło o 7% mniej maturzystów niż w roku ubiegłym, jednakże poziom zdawalności był niemal identyczny. Porównując ilość sukcesów, mając na uwadze rodzaj szkoły, którą ukończyli zdający, również wykazało pewne prawidłowości. Najwyższy odsetek sukcesów wystąpił w przypadku absolwentów liceów ogólnokształcących, najniższy zaś w przypadku absolwentów techników uzupełniających.

 

Karolina Macha

 

Dodaj komentarz:

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

facebook