Matura WOT (fot.pixabay.com)Matura WOT (fot.pixabay.com)

Matura 2009 ? wiedza o tańcu podstawowa ? arkusze maturalne

Egzamin maturalny z wiedzy o tańcu na poziomie podstawowym w 2009 roku składał się z 18 pytań, za które można było zdobyć łącznie 100 punktów. Na rozwiązywanie arkusza maturzyści mogli przeznaczyć maksymalnie 120 minut.

 

Zadania polegały na:

 • zadanie 1 – wpisaniu w odpowiednie kolumny tabeli, nazwisk choreografów oraz podaniu źródła inspiracji dla powstania dzieł przedstawionych na załączonych ilustracjach;
 • zadanie 2 – oznaczeniu tytułów baletów stworzonych przez Michaiła Fokina;
 • zadanie 3 – dokończeniu zamieszczonych zdań, wybierając jedną z czterech odpowiedzi;
 • zadanie 4 – podaniu tytułu baletu, z którego pochodzi przedstawiony na ilustracji kostium;
 • zadanie 5 – wpisaniu pod każdą wypowiedzią nazwiska choreografia, który owe słowa wypowiedział;
 • zadanie 6 – zakreśleniu prawidłowej odpowiedzi;
 • zadanie 7 – dokonaniu analizy ruchu tanecznego na podstawie zamieszczonej ilustracji, zwracając szczególną uwagę na formę, kompozycję oraz charaktery ruchu;
 • zadanie 8 – podporządkowaniu właściwej nazwy opisom podanym w tabeli;
 • zadanie 9 – wpisaniu w odpowiednią rubrykę tabeli zdania prawdziwego i fałszywego;
 • zadanie 10 – uzupełnieniu tabeli, wpisując odpowiednią literę oznaczającą tytuł baletu, w którym występują wyżej podane postacie;
 • zadanie 11 – dopasowaniu nazwisk do opisów wybitnych choreografów XX wieku;
 • zadanie 12 – oznaczeniu, które ze zdań w tabeli jest prawdziwe, a które fałszywe;
 • zadanie 13 – podaniu tytułu, nazwisk choreografów oraz nazwisk tancerek, którzy wystąpili w przedstawionym na ilustracji balecie;
 • zadanie 14 – oznaczeniu w tabeli choreografów, którzy są autorami różnych wersji baletu „Córka źle strzeżona”;
 • zadanie 15 – podaniu nazw polskich tańców narodowych zamieszczonych na ilustracjach oraz oznaczeniu w tabeli dwóch wspólnych cech dla polskich tańców narodowych;
 • zadanie 16 – podaniu nazw tańców zamieszczonych na ilustracji oraz podaniu ich cech charakterystycznych;
 • zadanie 17 – dopasowaniu nazwisk autorów oraz form do tytułów widowisk;
 • zadanie 18 – dopasowaniu twórców do terminów zamieszczonych w tabeli.

Pobierz arkusz w PDF na swój komputer:

(pobierz plik PDF)

Lub zobacz go online:

Karolina Macha, źródło: CKE

 

Dodaj komentarz:

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

facebook