Matura WOT (fot.pixabay.com)Matura WOT (fot.pixabay.com)

Matura 2009 ? wiedza o tańcu podstawowa ? odpowiedzi do arkuszy

Matura z wiedzy o tańcu na poziomie podstawowym składała się z 14 stron, na których zamieszczono 18 zadań. Za rozwiązanie wszystkich pytań można było zdobyć łącznie 100 punktów. Czas przewidziany na rozwiązywanie arkusza to 120 minut.

 

Pytania miały sprawdzać obszary: wiedzy i rozumienia (polecenia 1-6, 8-18) oraz korzystania z informacji (polecenie 7.). Zadania miały sprawdzać kolejno:

 1. umiejętność rozpoznawania na podstawie ilustracji twórczości i dorobku astatycznego wybranych choreografów zagranicznych;
 2. znajomość twórczości i dorobku artystycznego Michaiła Fokina;
 3. wiedzę dotyczącą typowych elementów stroju regionalnego i umiejętność skojarzenia ich z odpowiednim regionem Polski;
 4. umiejętność rozpoznania charakterystycznych cech epoki baroku w sztuce tańca oraz twórczości w zakresie tańca i najważniejszych postaci;
 5. wiedzę na temat twórczości i dorobku artystycznego wybranych choreografów zagranicznych;
 6. znajomość twórczości i dorobku artystycznego wybranych choreografów i umiejętność skojarzenia tytułu dzieła z nazwiskiem choreografa;
 7. umiejętność analizy domyślnego ruchu tanecznego na podstawie zamieszczonej ilustracji, znajomość cech ruchu tanecznego, jego elementów, dynamiki, usytuowania w przestrzeni, kompozycji przestrzennej oraz wiedzę na temat związku jego z epoką, stylem i kierunkiem tańca;
 8. znajomość warsztatu tancerza i choreografa;
 9. umiejętność rozpoznania cech i elementów ruchu tanecznego typowego dla określonej grupy tańców regionalnych;
 10. znajomość postaci występujących w dziełach tanecznych tradycyjnego baletu klasycznego;
 11. wiedzę na temat twórczości wybranych choreografów zagranicznych oraz umiejętność skojarzenia jej cech charakterystycznych z nazwiskiem choreografa;
 12. umiejętność rozróżnienia cech charakterystycznych dla określonej formy widowiska teatralno-tanecznego – kabuki;
 13. umiejętność podania informacji o dziele tanecznym epoki romantyzmu na podstawie ilustracji oraz krótkiego opisu;
 14. wiedzę na temat twórczości wybranych choreografów zagranicznych;
 15. umiejętność rozpoznania na ilustracji cech i elementów typowych dla danego polskiego tańca narodowego;
 16. umiejętność rozpoznania i nazwania tańca historycznego określonej epoki na podstawie opisu oraz zamieszczonej ilustracji;
 17. umiejętność skojarzenia z podanym tytułem nazwisko choreografa i formę widowiska tanecznego;
 18. znajomość terminologii stosowanej w technikach tańca współczesnego oraz umiejętność skojarzenia terminów z nazwiskami choreografów.

 

Pobierz arkusz w PDF na swój komputer:

(pobierz plik PDF)

Lub zobacz go online:

Karolina Macha, źródło: CKE

 

Dodaj komentarz:

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

facebook