matura z historii

Matura Historia 2009: Arkusz na poziomie rozszerzonym

Tematy

Arkusz na poziomie rozszerzonym zawierał pytania otwarte, w większości oparte o materiały źródłowe, oraz dwa tematy wypracowań do wyboru. Zdający musieli zmierzyć się z analizą map, wykresów, fotografii oraz tekstów. W teście znalazły się pytania m.in. o Centralny Okręg Przemysłowy, władze Rosji oraz zdobnictwo gotyckie. Część pisemna wymagała od uczniów opracowania jednego z podanych tematów. Pierwszy wymagał scharakteryzowania przemian gospodarczych Europy w XVI-XVII w. W drugim zdający musieli opisać sytuację gospodarczą na ziemiach polskich w latach 1815-1914.

Zdawalność

Według danych Centralnej Komisji Edukacyjnej, do egzaminu na poziomie rozszerzonym przystąpiło ponad 19 tys. maturzystów. W całym kraju zdało go 48 proc. uczniów.

 

Opinie

Uczniowie zgodnie stwierdzili, że matura z historii na poziomie rozszerzonym nie sprawiła im problemów. Jeśli było się dobrze przygotowanym, to pytania nie wywołały zaskoczenia. Najłatwiejszą częścią egzaminu okazała się część pisemna z dwoma tematami do opisu. Za dobre wypracowanie można było zyskać najwięcej punktów i podnieść sobie wynik końcowy.

 

Arkusz do pobrania pod podanym linkiem:

http://www.cke.edu.pl/images/stories/Arkusze_matura_09/historia_pr.pdf

 

Dodaj komentarz:

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

facebook