matura fizyka (fot.freedigitalphotos.net)matura fizyka (fot.freedigitalphotos.net)

Matura 2008 – fizyka rozszerzona – odpowiedzi do arkuszy

Maturzyści podchodzący do rozszerzonego egzaminu z fizyki i astronomii mieli 150 minut na wykonanie 5 głównych zadań, z których każdy składał się z kilku podpunktów ? łącznie 25 poleceń. Każde zadanie poprzedzone zostało tekstem wprowadzającym i niezbędnymi danymi. Zgodnie z informatorem maturalnym początkowe podpunkty do każdych poleceń dotyczą łatwiejszych zagadnień, często z poziomu podstawowego, natomiast dalej zwiększany jest poziom trudności.

Arkusz sprawdzał wiedzę i umiejętności określone w podstawie programowej, czyli między innymi zdolność posługiwania się wielkościami i pojęciami fizycznymi, wyjaśniania zjawisk i zasad działania urządzeń technicznych, a także umiejętność korzystania z podanych informacji i tworzenia nowych.

Najłatwiejszym było zadanie 2, które dotyczyło temperatury rzeczywistej i odczuwalnej. W większości żadnych problemów nie sprawiło polecenie 2.1, w którym należało odpowiednio odczytać i zanalizować informacje podane w tabeli, oraz polecenie 2.4, które wymagało narysowania wykresu zależnych dwóch wielkości fizycznych (temperatury odczuwalnej od prędkości wiatru dla podanych temperatur rzeczywistych). Abiturienci dobrze poradzili sobie również z poleceniem 4.1, w którym, na podstawie podanych danych, trzeba było obliczyć moc pobieraną przez żarówkę.

Najtrudniejszym okazało się ostatnie zadanie, dotyczące asteroidy Apophis. Abiturienci mieli problemy z obliczeniem przyspieszenia grawitacyjnego na powierzchni asteroidy, czy z podaniem położenia, w którym wartość prędkości obiegu asteroidy wokół Słońca jest najmniejsza. Zdecydowanie najsłabiej maturzyści poradzili sobie z poleceniem 1.4, w którym należało obliczyć zasięg toczenia się beczki po poziomej trawiastej powierzchni korzystając ze związku pomiędzy energią, a pracą.

CKE, analizując wyniki matur, wskazuje na wysokie umiejętności zdających z zakresu analizy wyników, rysowania i analizy wykresów. Podkreśla jednak, że maturzyści mają problemy z nietypowymi poleceniami, z łączeniem poszczególnych zadań (co zdecydowanie ułatwia rozwiązywanie poleceń) i kompleksowym podejściem do problemu.

Opinie maturzystów są różnorodne. Jedni uważają, że ten arkusz był prosty i liczą na wysokie wyniki, drudzy twierdzą, że bez problemu powinni osiągnąć ponad 30%, a jeszcze inni ? że ta matura była bardzo trudna. Wszyscy jednak zgodnie twierdzą, że fizyka i astronomia to jeden z najtrudniejszych przedmiotów  i trzeba włożyć dużo pracy w przygotowania do matury.

 

Pobierz arkusz w PDF na swój komputer:

(pobierz plik PDF)

Lub zobacz go online:

A.Szczykutowicz, źródło: CKE

 

Dodaj komentarz:

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

facebook