Matura Angielski (Fot.freedigitalphotos.net)

Matura 2015 – język angielski podstawowy – arkusze maturalne

Egzamin maturalny z angielskiego na poziomie podstawowym składał się z 10 zadań. Na ich rozwiązanie uczniowie mieli 120 minut. Maksymalna liczba punktów do zdobycia wynosiła 50.

Pierwsze trzy polecenia sprawdzały umiejętność rozumienia ze słuchu. Zadanie 1 polegało na oznaczeniu, które zdanie jest prawdziwe, a które fałszywe na podstawie nagrania. W kolejnym zadaniu należało dopasować podane zdania do usłyszanych wypowiedzi. Natomiast w poleceniu 3 trzeba było, z kilku podanych opcji, wybrać odpowiedzi zgodne z nagraniem.

Następne zadania sprawdzały umiejętność rozumienia tekstu pisanego. W poleceniu 4 trzeba było dopasować nagłówki do każdej części tekstu. W następnym należało wybrać prawidłowe odpowiedzi, zgodnie z przytoczonymi fragmentami dotyczącymi tematyki jedzenia. Zadanie 6 również polegało na wybraniu właściwych odpowiedzi z kilku możliwych, ale tym razem na podstawie dłuższego tekstu. W kolejnym poleceniu maturzyści musieli wstawić zdania do luk w tekście tak, aby utworzyć spójną i logiczną całość. W zadaniu 8 należało z podanych odpowiedzi wybrać właściwe tak, aby po wstawieniu ich w luki, tekst był logiczny i poprawny gramatycznie. W następnym poleceniu spośród podanych opcji trzeba było wybrać tę, która najlepiej oddaje sens wyróżnionego zdania lub jego fragmentu.

Ostatnie zadanie sprawdzało umiejętność tworzenia dłuższej wypowiedzi pisemnej. Maturzyści musieli napisać e-maila do kolegi z Anglii na temat biegu ulicznego, w którym brali ostatnio udział. Ważne było to, aby zawrzeć wszystkie niezbędne informacje podane w treści zadania oraz zmieścić się w limicie 80-130 słów.

 

Pobierz arkusz w PDF na swój komputer:

(pobierz plik PDF)

Lub zobacz go online:

A.Szczykutowicz, źródło: CKE

 

Dodaj komentarz:

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

facebook