matura fizyka (fot.freedigitalphotos.net)matura fizyka (fot.freedigitalphotos.net)

Matura 2007 ? fizyka rozszerzony ? arkusze maturalne

Egzamin maturalny z fizyki i astronomii na poziomie rozszerzonym w 2007 roku składał się z 13 stron, na których zamieszczono 5 pytań. Za rozwiązanie wszystkich zadań można było otrzymać łącznie 60 punktów. Czas na udzielenie odpowiedzi nie mógł przekroczyć 150 minut.

Pierwsze zadanie dotyczyło stalowej kulki, którą zawieszono na nici na pewnej wysokości i zwolniono, po czym kulka uderzyła w wózek. Pytanie te zostało podzielone na sześć podpunktów, w których należano:

 • 1.1  obliczyć pracę, jaką trzeba wykonać powoli odchylając pionowo wiszącą kulkę z położenia A do położenia B;
 • 1.2  wykazać, że wartość prędkości kuli w chwili uderzenia w wózek wynosi 6 m/s;
 • 1.3  obliczyć wartość siły naciągu nici w momencie gdy kulka uderza w wózek, przyjmując, że wartość prędkości kulki podczas uderzenia w wózek wynosi 6 m/s;
 • 1.4  zapisać równanie wynikające z zasad zachowania, które powinny być zastosowane do opis zderzenia kulki z wózkiem;
 • 1.5  obliczyć wartość prędkości jakie uzyskają wózek i kulka w wyniku zderzenia, przyjmując, że kulka uderzy w wózek z prędkością o wartości 6 m/s;
 • 1.6  podać, czy w sytuacji, kiedy po uderzeniu kilku wózek odjeżdża a kulka zacznie poruszać się ruchem drgającym, w który nić podczas maksymalnego wychylenia tworzy z pionem kąt 27, można dokładnie obliczyć okres wahań takiego wahadła korzystając z podanego wzoru.

Pytanie drugie dotyczyło prądu zmiennego, do którego, poprzez układ prostowniczy, przyłączono żarówkę. Do zadania dołączono wykres zależności natężenia prądu. Pięć podpunktów polegało kolejno na:

 • 2.1 podaniu wartości oporu, jaką miało włókno żarówko przed dołączeniem jej do źródła prądu;
 • 2.2 określeniu częstotliwości zmian napięcia źródła prądu przemiennego zasilającego układ prostowniczy;
 • 2.3 obliczeniu wartości ładunku elektrycznego, jaki przepłynął przez żarówką w czasie 0,02s;
 • 2.4 naszkicowaniu wykresu ilustrującego zależność napięcia na żarówce od czasu;
 • 2.5 wykazaniu, który z układów na zamieszczonym rysunkach zastosowano w sytuacji opisanej w zadaniu.

W trzecim zadaniu zamieszczono rysunek wózka z nadajnikiem fal ultradźwiękowych, który zaczął oddalać się od nieruchomego odbiornika ruchem jednostajnie przyspieszonym. W pięciu podpunktach należało kolejno:

 • 3.1 napisać, jakim ruchem i w którą stronę powinien poruszać się nieinercjalny układ odniesienia, aby opisywany w tym układzie wózek pozostawał w spoczynku;
 • 3.2 uzupełnić tabelę z wynikami pomiarów częstotliwości odbieranej przez odbiornik, położenia oraz wartości prędkości dla poruszającego się wózka;
 • 3.3 narysować wykres, obliczając i uzupełniając brakujące wartości w podanej tabeli;
 • 3.4 wyprowadzić zależność matematyczną pozwalającą obliczyć wartość przyspieszenia wózka;
 • 3.5 obliczyć wartość przyspieszenia wózka.

Czwarte zadanie dotyczyło pierwiastka ? uranu. Pięć podpunktów polegało na:

 • 4.1 uzupełnieniu zapisu reakcji jądrowych;
 • 4.2 obliczeniu liczby neutronów i elektronów w reakcji rozszczepienia jednego z izotopów uranu;
 • 4.3 obliczeniu wartości prędkości neutronu wywołującego rozszczepienie jednego z izotopów uranu;
 • 4.4 podaniu dwóch warunków umożliwiających dojście do reakcji łańcuchowej jednego z izotopów uranu;
 • 4.5 obliczeniu liczby jąder uranu, które powinny ulec rozszczepieniu, aby uwolniona w reakcji energia wystarczyła do ogrzania litra wody do 100 stopni Celsjusza.

Zadanie piąte dotyczyło jądra atomowego i gwiazdy neutronowej. W kolejnych podpunktach maturzyści musieli:

 • 5.1 zapisać cechy sił jądrowych;
 • 5.2 wykazać, że średnia gęstość materii jądrowej jest niezależna od liczby masowej;
 • 5.3 oszacować promień gwiazdy neutronowej;
 • 5.4 ocenić, czy masywna gwiazda może być ?czarną dziurą?.

 

Pobierz arkusz w PDF na swój komputer:

(pobierz plik PDF)

Lub zobacz go online:

K. Macha, źródło: CKE

 

Dodaj komentarz:

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

facebook