matura angielski

Matura z języka angielskiego 2009 – poziom rozszerzony

Tematy

Pierwsza część arkusza to standardowo stosowanie struktur leksykalno- gramatycznych oraz wypowiedź pisemna. Dwa zadania z pierwszej części odnosiły się do poprawnego użycia gramatyki. Pierwsze zadanie polegało na przekształceniu słów w taki sposób, aby stworzyć poprawne zdania i cały tekst tworzył spójną całość. W drugim zadaniu należało uzupełnić każde zdanie, tak, aby zachować znaczenie zdania wyjściowego. Wypowiedź pisemna to trzy tematy- jeden do wyboru. Pierwszy z nich dotyczył opisania zaniedbanego miejsca w Twojej okolicy, które ze względu na ciekawą lokalizację i historię mogłoby stać się atrakcją turystyczną. Drugi temat to opowiadanie, w których przez awarię jakiegoś urządzenia technicznego główny bohater nieoczekiwanie otrzymuje ciekawą propozycję pracy. Oczywiście trzeci temat, to rozprawka przedstawiająca wady i zalety bycia dzieckiem sławnych rodziców.

Drugi arkusz dotyczył rozumienia tekstu słuchanego i czytanego. Pierwsze zadanie dotyczyło wysłuchania wywiadu z iluzjonistą a następnie zaznaczenie, które z podanych zdań jest prawdziwe a które fałszywe. Kolejne zadanie to test wielokrotnego wyboru z nagrania o akcji ratunkowej.
Pierwszy z tekstów do przeczytania dotyczył powrotu dwojga ludzi do domu z podróży, natomiast drugi zakazu sprzedaży wody w butelkach. W drugim tekście należało uzupełnić brakujące zdania wpisując z poniższych propozycji te, które po wstawieniu utworzą spójny tekst. W ostatnim tekście należało wstawić odpowiednie słówko z czterech propozycji tworząc poprawne zdania. Tekst dotyczył technologii GPS.

 

Zdawalność

Maturę na poziomie rozszerzonym zdało 99,31% maturzystów. Średnia to 74,30.

 

Opinie

Zdający uzyskali największe wyniki w części sprawdzającej rozumienie tekstu słuchanego. Najgorzej poszło stosowanie struktur leksykalno- gramatycznych. W tej części wielu maturzystów miało problem z przekształceniem zdania z wykorzystaniem mowy zależnej (zadanie 2.4). W części pisemnej najgorzej została oceniona jakość języka oraz jego bogactwo. Najczęściej wybieranym tematem była rozprawka. Jeżeli chodzi o część drugą, złożoną z zadań zamkniętych, to maturzyści poradzili sobie całkiem dobrze- wyniki były porównywalne.

 

 

Pobierz arkusze egzaminacyjne

http://www.cke.edu.pl/images/stories/Arkusze_matura_09/angielski_pr1.pdf
http://www.cke.edu.pl/images/stories/Arkusze_matura_09/angielski_pr2.pdf

 

Joanna Jankowska

 

 

Dodaj komentarz:

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

facebook