Olimpiada Filozoficzna (fot.morguefile.com)Olimpiada Filozoficzna (fot.morguefile.com)

Olimpiada Filozoficzna (zwalnia z matury z filozofii)

Olimpiada Filozoficzna powstała w 1989 roku i obecnie jest organizowana przez Polskie Towarzystwo Filozoficzne. Celem zawodów jest krzewienie zainteresowania naukami filozoficznymi wśród młodzieży.

 

W Olimpiadzie mogą wziąć udział uczniowie szkół ponadgimnazjalnych – liceów, techników, a także szkół uzupełniających i zawodowych, dających możliwość uzyskania świadectwa dojrzałości. Zawody są także przeznaczone dla gimnazjalistów, którzy wykazują szczególną wiedzę i zainteresowanie filozofią.

Zawody składają się z trzech etapów – szkolnego, okręgowego i centralnego.

Zawody I stopnia – szkolne

Pierwszy etap polega na napisaniu rozprawy filozoficznej na jeden z, podanych przez organizatorów, tematów:

 1. Czy bohaterowie muszą umierać młodo? Jednostka – wolność – historia;
 2. Teoria i praktyka: czy to prawda, że filozofia moralności jest niepotrzebna, bo praktyka rządzi się swoimi prawami?;
 3. Siedem wad głównych oraz inne katalogi ludzkich występków ? dawno zapomniane opowieści czy aktualne wyzwania moralne współczesnego człowieka?;
 4. Co mogłaby znaczyć teza, iż pewne twierdzenia matematyczne można obalić empirycznie?;
 5. Czy zgadzasz się z przekonaniem myślicieli starożytnych i średniowiecznych, że życie kontemplacyjne jest najwyższą formą życia?;
 6. Zwierzęta, ludzie i maszyny: co to znaczy myśleć?;
 7. Prywatność i tajność jako granice sfery publicznej. Rozwiń wskazany problem odwołując się do teorii filozoficznych;
 8. Dzieło sztuki jako przestrzeń gry;
 9. Na czym polega według ciebie ?dobry ustrój?? Odpowiedz odwołując się do znanych ci koncepcji filozoficznych;
 10. Czy fenomenologia potrzebna jest współczesnej filozofii?;
 11. Na podstawie wybranej przez Ciebie bajki Leszka Kołakowskiego ze zbioru 13 bajek z królestwa Lailonii dla dużych i małych, przedstaw filozoficzny problem, który porusza w nim Autor oraz możliwe jego rozwiązania. Spróbuj także sformułować własne stanowisko, dotyczące tego problemu.

Praca powinna posiadać maksymalnie 20 stron. Obowiązuje czcionka Time New Roman 12, interlinia 1,5 oraz marginesy 2,5 cm.

Rozprawę należy przekazać komisji szkolnej lub dostarczyć Komisji Okręgowej wraz z formularzem zgłoszeniowym  do końca listopada.

Do kolejnego etapu zostaną zakwalifikowane osoby, które uzyskają co najmniej 25 na 30 punktów.

Zawody II stopnia – okręgowe

Drugi etap odbędzie się w lutym i obejmuje, składający się z dwóch części, egzamin pisemny. W pierwszej części należy napisać esej na jeden z trzech podanych tematów. Czas pracy wynosi 150 minut. Uczeń może otrzymać maksymalnie 50 punktów. Druga część polega na rozwiązaniu pytań testowych i otwartych, za które można uzyskać do 50 punktów. Czas pracy w tej części wynosi 90 minut.

Aby zakwalifikować się do ostatniego etapu należy otrzymać minimum 50 punktów z całości, przy czym z każdej części uczestnik musi uzyskać co najmniej 20 punktów.

Zawody III stopnia – centralne (finał)

Ostatni etap przypada na połowę kwietnia i obejmuje, składający się z trzech części, egzamin ustny:

 1. obrona pracy pisemnej z zawodów I stopnia (max 40 punktów do zdobycia);
 2. dwa pytania Komisji Egzaminacyjnej (po 20 punktów za jedno pytanie);
 3. analiza fragmentu tekstu filozoficznego (do zdobycia 20 punktów).

Aby otrzymać tytuł finalisty należy zdobyć minimum 50 punktów w II etapie – w tym co najmniej po 20 punktów za każdą część (esej i test) – oraz co najmniej 50% w etapie centralnym. Zaś tytuł laureata uzyska 10%-20% najlepszych uczestników pośród finalistów.

Korzyści udziału w finale Olimpiady:

 • ocena celująca z przedmiotu filozofia (jeśli jest nauczany w szkole finalisty);
 • 100% z matury z filozofii na poziomie rozszerzonym.

Co zabrać ze sobą na Olimpiadę?

Uczestnik powinien zabrać ze sobą dokument ze zdjęciem – legitymację szkolną, dowód osobisty, paszport i długopis, najlepiej dwa. Nie wolno mieć przy sobie żadnych urządzeń elektronicznych, jedynie zaleca się mieć zegarek, w celu właściwego rozporządzenia czasem przeznaczonym na rozwiązywanie arkusza.

 

K. Macha, źródło: ptfilozofia.pl

 

Komentarze:

Dodaj komentarz:

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

facebook