Świadectwo maturalne (fot.freedigitalphotos.net)Świadectwo maturalne (fot.freedigitalphotos.net)

Świadectwo maturalne

 

Absolwent – po zdaniu wszystkich egzaminów ? otrzymuje świadectwo maturalne i jego odpis. Kiedy można otrzymać dokument? Jakie informacje się na nim znajdą? Jeśli chcesz poznać odpowiedzi na te i inne pytania, związane z świadectwem dojrzałości, przeczytaj ten artykuł!

Przykład wypełnionego świadectwa maturalnego (fot.Wikipedia)CO ZROBIĆ BY OTRZYMAĆ ŚWIADECTWO MATURALNE?

Aby otrzymać świadectwo dojrzałości, będące potwierdzeniem zdania matury, należy uzyskać co najmniej 30% z obowiązkowych przedmiotów: w części ustnej ? z języka polskiego i języka obcego nowożytnego, oraz w części pisemnej – 30% z języka polskiego, języka obcego nowożytnego i matematyki na poziomie podstawowym. W przypadku obowiązkowego egzaminu z wybranego przedmiotu na poziomie rozszerzonym nie ma określonego progu zaliczenia.

CO SIĘ NA NIM ZNAJDUJE?

Na świadectwie maturalnym znajdują się dane osobowe oraz szczegółowe wyniki, jakie absolwent uzyskał ze wszystkich egzaminów. Wyniki z części pisemnej są przedstawione jako procenty oraz na skali centylowej ? na której znajdzie się informacja o tym, kto zdobył ten sam i niższy wynik od posiadacza owego dokumentu. Wyniki z części ustnej są podane wyłącznie jako procent uzyskanych punktów.

Poza wynikami z obowiązkowych egzaminów, na świadectwie dojrzałości znajdą się również informacje o rezultatach uzyskanych z przedmiotów dodatkowych ? które jednak nie mają żadnego wpływu na zdanie matury.

 

Przykład świadectwa maturalnego w 2009 roku oraz zabezpieczeń widocznych w świetle UV (fot.Wikipedia-Staszewski)

 Przykład świadectwa maturalnego oraz zabezpieczeń widocznych w świetle UV (fot.Wikipedia-Staszewski)

 

KIEDY OTRZYMASZ ŚWIADECTWO?

Jeśli absolwent przystąpi do egzaminu w maju lub w czerwcu i zda maturę ? świadectwo dojrzałości otrzyma w pierwszym tygodniu lipca. Jeśli zaś zda egzamin w sierpniu (w sesji poprawkowej) ? dokument otrzyma w pierwszej połowie września.

CO DALEJ?

Zdanie matury umożliwia dalsze kształcenie się w szkołach wyższych ? uniwersytetach, akademiach, politechnikach itd. W przypadku szkół policealnych, posiadanie świadectwa dojrzałości nie jest konieczne. Powodzenia! :)

K. Macha, źródło: CKE

 

Jeśli zastanawiasz się nad wyborem dalszej ścieżki edukacyjnej, sprawdź kierunki i specjalności na Uczelni WSB Merito!

Link w tekście jest sponsorowany

 

Komentarze:

Dodaj komentarz:

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

facebook