matura angielski

Matura z języka angielskiego 2008 – poziom rozszerzony

Tematy

Dwa zadania ze stosowania struktur leksykalno-gramatycznych. W pierwszym z nich trzeba było wpisać w lukę wyraz utworzony od słowa podanego w nawiasie tak, aby cały tekst tworzył logicznie i gramatycznie poprawną całość. W kolejnym zadaniu używając słowa napisanego drukowanymi wyrazami należało uzupełnić zdania z luką, aby zachować znaczenie zdania wyjściowego.

Wypowiedź pisemna opierała się na trzech podanych tematach, Pierwszy z nich, to opis nauczyciela, którego podziwiacie za umiejętność rozbudzania w młodzieży nowych zainteresowań, tak samo jak za dobre podejście do młodzieży i problemów młodych ludzi. Drugi temat dotyczył opowiadania o przygodzie, która miała miejsce w czasie wędrówki, natomiast trzeci temat, to rozprawka, w której trzeba było przedstawić zagrożenia i korzyści płynące z budowy autostrad.

Oczywiście w drugim arkuszu trzy zadania rozumienia ze słuchu i trzy zadania z tekstu czytanego i rozpoznawania struktur leksykalno- gramatycznych.

W pierwszej części maturzyści mieli do wysłuchania trzy nagrania. Pierwszy z nich dotyczył komunikatów dla studentów, drugi to wypowiedź pięciu osób na temat pobytu w Nowym Jorku, natomiast trzeci to wywiad z aktorką Helen Mirren.

Druga część to teksty do przeczytania. W pierwszym z nich to historia kobiety, która marzyła o zarabianiu dużych pieniędzy. W drugim zadaniu należało uzupełnić tekst poprawnie wstawiając brakujące zdania, podane poniżej. Ostatni tekst dotyczył DNA, gdzie należało wstawić odpowiednie słówka w puste luki.

 

Zdawalność

Język angielski w 2008 roku na poziomie rozszerzonym zdało 99% maturzystów. Średni wynik to 70%.

 

Opinie

Matura z języka angielskiego na poziomie rozszerzonym poszła bardzo dobrze maturzystom. Zdawalność 99% świadczy o tym, że nie mieli oni większych problemów przy rozwiązywaniu zadań. Zarówno w części pisemnej, jak i testowej wyniki były zadawalające. Najwięcej problemów mogły sprawiać zadania sprawdzające umiejętność stosowania struktur leksykalno- gramatycznych, ponieważ z tą częścią maturzyści mają najwięcej problemów.

 

Arkusze egzaminacyjne

http://www.cke.edu.pl/images/stories/Arkusze08matura/ang_pri.pdf
http://www.cke.edu.pl/images/stories/Arkusze08matura/ang_pr2_a.pdf

 

Przykładowe odpowiedzi

http://www.cke.edu.pl/images/stories/Arkusze08matura/ang_roz_pri.pdf
http://www.cke.edu.pl/images/stories/Arkusze08matura/ang_roz_prii_a.pdf

 

J.Jankowska

 

 

 

Dodaj komentarz:

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

facebook