Studiowac.Pl - matura, kierunki studiów, studia wyższe.Studiowac.Pl - matura, kierunki studiów, studia wyższe.

Matura z języka angielskiego 2005- poziom rozszerzony

Tematy

Arkusz pierwszy

Część pierwsza– rozumienie ze słuchu– składała się z dwóch zadań. Zadanie pierwsze oparte było na dwóch informacjach radiowych i obejmowało następujące tematy katalogowe: ?życie rodzinne i towarzyskie? oraz ?kultura?. Zadaniem zdającego było zdecydowanie, czy zdania zawarte w zadaniu są prawdziwe, czy fałszywe. Drugie zadanie dotyczyło problemu uzależnień. Wypowiedź czterech osób związana była z problemem narkomanii wśród młodzieży (zadanie typu ?wielokrotny wybór?).

Druga część składała się z dwóch zadań z rozumienia tekstu czytanego, oraz jednego z rozpoznawania struktur leksykalno- gramatycznych. Pierwszy tekst dotyczył negatywnego wpływu braku snu na nasze samopoczucie. Zdający miał za zadanie uzupełnić tekst usuniętymi z niego zdaniami. Drugie zadanie oparte było na tekście publicystycznym, opisującym niebezpieczną wyprawę wysokogórską oraz akcję ratowniczą. Zadaniem zdającego było określenie, czy tekst zawiera określone informacje, wyselekcjonowanie informacji oraz wybranie jednej spośród czterech podanych możliwości. W ostatnim zadaniu z tej części należało najpierw rozpoznać różne struktury leksykalno- gramatyczne a następnie wybrać właściwy sposób uzupełnienia tekstu.

Arkusz drugi

Część pierwsza- stosowanie struktur leksykalno- gramatycznych– składała się z jednego zadania, które oparte było na tekście dotyczącym konfliktu związanego z nowymi regulacjami dowożenia dzieci do szkoły( technika ?uzupełniania luk?).

Część druga to wypowiedź pisemna. Oczywiście zdający miał do wyboru trzy formy: rozprawkę, recenzję i opis. Pierwsza z nich dotyczyła przedstawienia dobrych i złych stron posiadania w życiu coraz to więcej urządzeń elektrycznych i elektronicznych. W drugim temacie należało napisać recenzję filmu, który zmienił Wasze poglądy na życie. Ostatni z tematów, to opis postaci literackiej, z którą moglibyście się zaprzyjaźnić. Należało uzasadnić swój wybór.

Zdawalność

Język angielski na poziomie rozszerzonym wybrało 42% zdających. Nie można określić zdawalności na poziomie rozszerzonym, ponieważ poziom ten był wybierany jako dodatkowy. Średni wynik to 65,54%.

Opinie

Najlepszy wynik maturzyści otrzymali w części pisemnej. Dość dobrze poszło również rozumienie ze słuchu. Najwięcej problemów sprawiły zadania z rozpoznawania struktur leksykalno- gramatycznych. Najlepiej ocenione zostało zadanie 11, sprawdzające umiejętność rozumienia tekstu czytanego, natomiast najgorzej zadanie 12 i 13. Oba zadania miały na celu sprawdzić umiejętność stosowania i rozpoznawania struktur leksykalno- gramatycznych.

Arkusze egzaminacyjne

http://www.cke.edu.pl/images/stories/Matura2005/ang_rozsz_a2.pdf

http://www.cke.edu.pl/images/stories/Matura2005/ang_rozsz_a3.pdf

Przykładowe odpowiedzi:

http://www.cke.edu.pl/images/stories/Matura_odp_2005/model_ang_a2.pdf

http://www.cke.edu.pl/images/stories/Matura_odp_2005/model_ang_a3.pdf

 

Źródło: www.cke.edu.pl

Joanna Jankowska

 

Dodaj komentarz:

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

facebook