Studiowac.Pl - matura, kierunki studiów, studia wyższe.Studiowac.Pl - matura, kierunki studiów, studia wyższe.

Matura z języka angielskiego 2006- poziom rozszerzony

Tematy

Arkusz pierwszy składał się jedynie z zadań zamkniętych i obejmował dwie części- rozumienie ze słuchu i rozumienie tekstu czytanego.

Część pierwsza składała się z trzech zadań. Zadanie pierwsze było zapowiedzią czterech programów dokumentalnych (typ zadania- ?dobieranie?). W zadaniu drugim nagranie dotyczyło problemu zatłoczonych autostrad w Wielkiej Brytanii (zadanie typu ?prawda/ fałsz?). Ostatnie z zadań dotyczyło wywiadu z prezenterem telewizyjnym zapowiadającym pogodę( typ zadania- ?wielokrotny wybór?).

Część druga składała się z trzech zadań. W pierwszym z nich, tematem tekstu była zabawna historia z życia pewnego tenisisty., który po zakończonym turnieju, postanowił spędzić wieczór w kasynie (zadanie typu- ?wielokrotny wybór?). Drugi tekst dotyczył znanych portali internetowych. Zdający miał za zadanie uzupełnić tekst usuniętymi z niego zdaniami, tak aby otrzymać spójną i logiczną całość. Ostanie zadanie miało na celu sprawdzić umiejętność rozpoznawani struktur leksykalno- gramatycznych. Tekst dotyczył jednego z mitów ?dzikiego zachodu?, czyli walki pomiędzy kowbojami oraz Indianami. Zadaniem zdającego było wybranie właściwego sposobu uzupełnienia luk w tekście

Arkusz drugi, to dwa zadania sprawdzające umiejętność stosowania struktur leksykalno- gramatycznych, oraz wypowiedź pisemna., w której zdający miał do wyboru następujące formy wypowiedzi: recenzję, rozprawkę i opis. W pierwszym temacie należało napisać recenzję na temat ulubionego anglojęzycznego czasopisma. Drugi temat dotyczył rozprawki przedstawiającej wady i zalety zakładania rodziny w późniejszym wieku. Ostatni temat, to opis wydarzenia sportowego, które zdający zapamiętał ze względu na dobre przygotowanie, oraz szczególną atmosferę.

Zdawalność

36,6% zdających język angielski jako przedmiot obowiązkowy zdecydowało się pisać go na poziomie rozszerzonym. Nie ma wyników dotyczących zdawalności, ponieważ w roku 2006 poziom rozszerzony był wybierany przez zdających, jako dodatkowy. Średni wynik to 50,6%. Opinie

Najtrudniejsze okazały się zadania sprawdzające umiejętność stosowania struktur leksykalno- gramatycznych. Pozostałe trzy części opanowane zostały przez zdających w stopniu porównywalnym. W przypadku wypowiedzi pisemnej, która była najłatwiejszą częścią dla zdających, można zauważyć, że znacznie niższe były wyniki sprawdzające poprawność językową, oraz bogactwo językowe. W części z rozumienia ze słuchu najtrudniejsze okazało się zadanie 9. W części z czytania tekstu ze zrozumieniem, zdający mieli najwięcej problemów z zadaniem 14. Również zadanie 12 sprawiło problemy.

Arkusze egzaminacyjne

http://www.cke.edu.pl/images/stories/Matura2006/a2_a_ang_stan.pdf

http://www.cke.edu.pl/images/stories/Matura2006/a3_ang.pdf

Przykładowe odpowiedzi:

http://www.cke.edu.pl/images/stories/Matura2006/a2_a_ang_rozw.pdf

http://www.cke.edu.pl/images/stories/Matura2006/a3_ang_rozw.pdf

 

Źródło: www.cke.edu.pl

Joanna Jankowska

 

 

Dodaj komentarz:

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

facebook