studia po maturze z historii

Jakie studia gwarantuje matura z historii?

Egzamin maturalny z historii nie należy do najłatwiejszych, ale jego zaliczenie otwiera szansę studiów na sporej części kierunków humanistycznych. Dobre wyniki zwiększą Wasze szanse na przyjęcie na studia oraz pozwolą spać spokojnie. Historia jako obowiązkowy przedmiot wymagana jest na ogólnym kierunku historycznym, na innych jest ona wymagana opcjonalnie (jako jeden z dodatkowych).

Większość uczelni przygotowała informatory dla maturzystów. To w nich znajdziecie odpowiedzi na nurtujące Was pytania oraz zapoznacie się z przelicznikiem punktów i wymagania rekrutacyjnymi. Warto zapoznać się z nimi, aby perfekcyjnie przygotować się do egzaminu i procesu przyjmowania na studia.

Prezentujemy podstawowe kierunki, które zagwarantuje Wam zdana matura z historii. W opisie znajdziecie również krótką charakterystykę i możliwości zatrudnienia.

 

Archeologia

Gdzie studiować: Uniwersytet Wrocławski, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, Uniwersytet Łódzki, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

Krótki opis kierunku: Archeologia bada przeszłość człowieka na podstawie pozostałości po nim. W pierwszym etapie studiów młodzi ludzie zapoznają się z terminologią oraz podstawowymi źródłami. W dalszej części uczą się systematyki, chronologii i dokładnej analizy znalezionych materiałów.

Gdzie znaleźć pracę: muzea, placówki kulturalne, ośrodki kultury, działy archeologiczne

 

Historia Sztuki

Gdzie studiować: Uniwersytet Warszawski, Uniwersytet Wrocławski, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, Uniwersytet Łódzki

Krótki opis kierunku: Kierunek ten zajmuje się badaniem dzieł sztuki w okresie jej rozwoju. Młodzi ludzie uczą się porównywać style i zjawiska. Ważna jest znajomość chronologii oraz dobra pamięć, która pozwoli szybko i skutecznie zdefiniować dane dzieło.

Gdzie znaleźć pracę: dokumentacja zabytków, przygotowanie wystaw, galerie, muzea, czasopisma, urzędy konserwatorskie

 

Etnologia

Gdzie studiować: Uniwersytet Wrocławski, Uniwersytet Łódzki, Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu, Uniwersytet Śląski w Katowicach, Uniwersytet Szczeciński

Krótki opis kierunku: Etnologia pozwala zrozumieć kulturę i wszelkie jej nurty. Na takim kierunku młodzi ludzie mogą rozszerzyć swoją wiedzę na poziomie regionalnym, etnicznym i narodowym. W czasie studiowania przyda się również zmysł plastyczny. Przyszli etnografowie muszą bezbłędnie określać barwy i rodzaj tworzywa oraz przydzielać je do danej grupy.

Gdzie znaleźć pracę: Polska Akademia Nauk, muzea, skanseny, ośrodki kultury, media, instytuty badania opinii publicznej

 

Historia

Gdzie studiować: Uniwersytet Warszawski, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, Uniwersytet Jagielloński, Uniwersytet Śląski, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Uniwersytet Wrocławski, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

Krótki opis kierunku: Studia historyczne obejmują całą chronologię oraz wiedzę z zakresu historii Polski i historii powszechnej. Młodzi ludzie zapoznają się z wszelkimi wydarzeniami na przestrzeni lat. Niezbędna jest pasja i chęć poznawania przyczyn i skutków. Studia te nie należą do najłatwiejszych. Wybierając ten kierunek trzeba liczyć się z ogromem materiału do przyswojenia.

Gdzie znaleźć pracę: placówki oświatowe, muzea, administracja, organy samorządu lokalnego, instytucje archiwalne, szkolnictwo

 

Psychologia

Gdzie studiować: Uniwersytet Warszawski, Uniwersytet Jagielloński, Akademia Pedagogiki Specjalnej w Warszawie, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, Uniwersytet Szczeciński, Uniwersytet Gdański, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Krótki opis kierunku: Studia psychologiczne zajmują się badaniem zachowań, mechanizmów działania oraz zjawiskami psychicznymi u człowieka. Młodzi ludzie na starcie zapoznają się z fachową terminologią i podstawowymi zagadnieniami. W dalszych etapach kształcenia poznają specyfikę przedmiotu i sami analizują ludzkie problemy.

Gdzie znaleźć pracę: ośrodki resocjalizacyjne, przychodnie, firmy szkoleniowe, ośrodki terapeutyczne, kliniki, marketing, PR, firmy konsultingowe

 

Filozofia

Gdzie studiować: Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, Uniwersytet Łódzki, Uniwersytet Wrocławski, Uniwersytet Warszawski, Uniwersytet Śląski w Katowicach

Krótki opis kierunku: Studia filozoficzne dają możliwość zapoznania się z najważniejszymi koncepcjami i teoriami, jakie kształtowały się na przestrzeni lat. To, co dla wielu było zagadką, zostaje rozpracowane przez młodych studentów. Na tym kierunku przydaje się znajomość historii, psychologii oraz socjologii.

Gdzie znaleźć pracę: instytucje oświatowe, rzecznictwo prasowe, pisanie felietonów oraz publikacji naukowych, nauczenie filozofii i etyki w szkołach

 

W procesie rekrutacyjnym na większości kierunków humanistycznych lub społecznych można wybrać historię. To duże udogodnienie dla młodych ludzi, którzy sami mogą zadecydować, czy lepiej czują się w datach i faktach, czy też w zakresie wiedzy  o społeczeństwie. To, jaki przedmiot wybierzecie, zaważy o tym, co będziecie robić  w przyszłości. Trzymamy za Was kciuki!

Katarzyna Kujawa

 

Dodaj komentarz:

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

facebook