matura z historii

Matura z Historii 2005: Arkusz na poziomie podstawowym i odpowiedzi

Tematy

Na maturze podstawowej z historii w 2005 roku pojawiło się sporo zagadnień z historii nowożytnej. Zdający musieli odpowiedzieć na pytania dotyczące m.in. czasów Zygmunta III Wazy, rozwoju państwa pruskiego, rozbiorów Polski oraz powstań ludowych. W arkuszu znalazły się różne źródła pomocnicze, takie jak mapy, drzewa genealogiczne oraz obrazy. Na ich podstawie młodzi ludzie musieli rozwiązać polecenia związane ze zmianami granic, stosunkami rodzinnymi oraz kształtowaniem się mody. Niezbędna okazała się znajomość historii naszego kraju.

 

Zdawalność

Do matury z historii w 2005 roku przystąpiło ok. 30 procent maturzystów. Według danych Centralnej Komisji Egzaminacyjnej zdało ją ponad 90 procent.

 

Opinie

Egzamin podstawowy matura z historii 2005 wymagał znajomości kluczowych zagadnień. Maturzyści zgodnie stwierdzili, że matura była do zaliczenia. W prawdzie znalazło się kilka trudnych zadań, ale nie zszokowały one zdających. Po głębszym namyśle można było je rozwiązać. Znajomość historii Polski okazała się kluczem do sukcesu.

 

Arkusz do pobrania:

http://www.cke.edu.pl/images/hist_A1.pdf

 

Arkusz odpowiedzi:

http://www.cke.edu.pl/images/stories/Matura_odp_2005/historia_a1_model.pdf

 

Katarzyna Kujawa

Źródło: CKE

 

Dodaj komentarz:

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

facebook