matura z polskiego

Matura Polski 2006 ? poziom rozszerzony (arkusz i klucz odpowiedzi)

Tematy

W 2006 roku egzamin maturalny z języka polskiego na poziomie rozszerzonym sprawdzał wyłącznie umiejętność pisania własnego tekstu. Temat pierwszy opierał się na wierszu Anny Świrszczyńskiej ?Budując barykadę? i fragmencie ?Pamiętnika z powstania warszawskiego? Mirona Białoszewskiego. Maturzyści musieli porównać przedstawione w tekstach dramaty zwykłych ludzi uwikłanych w historię. Drugi temat odwoływał się do tekstu niewymienionego w Standardach egzaminacyjnych, a mianowicie opowiadania ?Wiewiórka? Jarosława Iwaszkiewicza. Przedmiotem analizy były relacje pomiędzy narratorem a światem przedstawionym.

Zdawalność

W 2006 roku na egzaminie pisemnym z języka polskiego na poziomie rozszerzonym nie był określony próg zaliczenia. Do egzaminu z języka polskiego na poziomie rozszerzonym przystąpiło jedynie 28%. Średni wynik wyniósł wtedy 46,2%.

Opinie

Analiza i interpretacja opowiadania Iwaszkiewicza odwoływała się do znajomości kontekstów (filozoficznego, literackiego lub historycznoliterackiego). Maturzyści, którzy nie radzili sobie z interpretacją tekstu, często podawali informacje spoza tekstu. W 2006 roku lepiej wypadła interpretacja tekstu poetyckiego niż prozaicznego.

http://www.cke.edu.pl/images/stories/Matura2006/a2_pol.pdf

http://www.cke.edu.pl/images/stories/Matura2006/a2_pol_rozw.pdf

źródło: www.cke.edu.pl

 

Dodaj komentarz:

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

facebook