flaga Wielkiej Brytaniiflaga Wielkiej Brytanii

Matura 2019 – Język Angielski poziom podstawowy – odpowiedzi do arkuszy

Egzamin maturalny z języka angielskiego na poziomie podstawowym składał się z 10 pytań. Do ich wykonania maturzyści mieli 120 minut i maksymalnie mogli uzyskać 50 punktów.

Arkusz maturalny składał się z czterech części poleceń. Każda część sprawdzała inny zestaw umiejętności zdającego: Rozumienie ze słuchu (1-3), Rozumienie tekstów pisanych (4-7), Znajomość środków językowych (8-9), Wypowiedź pisemna (polecenie ostatnie).

Które zadania były najłatwiejsze?

Maturzyści w zdecydowanej większości nie mieli problemów z pierwszym, czwartym, piątym i szóstym poleceniem. Pierwsze dotyczyło odsłuchania nagrania, a pozostałe należały do grupy zadań sprawdzających rozumienie wypowiedzi pisemnych. Tu maturzyści musieli m.in. odnajdywać w tekście określone informacje oraz określić główną myśl poszczególnych części tekstu.

Co nie poszło najlepiej?

Maturzyści mieli większe problemy z zadaniami wymagającymi znajomości środków językowych (polecenie 8 i 9), choć nie było takich, które sprawiałyby wyraźne problemy ogółowi zdających. Sprawdzeniu podlegała znajomość środków językowych (leksykalnych, gramatycznych i ortograficznych) oraz umiejętność posługiwania się tym zasobem.

Czy matura była trudna?

Patrząc na opinie maturzystów, można powiedzieć, że matura podstawowa z angielskiego nie była przesadnie trudna. Zadania w arkuszu maturalnym pokazały, że nad pewnymi obszarami (zwłaszcza znajomością środków językowych) warto popracować.

Pobierz arkusz w PDF na swój komputer:

(pobierz plik PDF)

Lub zobacz go online:

Piotr Paszelke, źródło: CKE

 

Dodaj komentarz:

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

facebook