flaga Niemiecflaga Niemiec

Matura 2019 – Język Niemiecki poziom podstawowy – arkusze maturalne

Egzamin maturalny z języka niemieckiego na poziomie podstawowym składał się z 10 zadań. Do ich wykonania maturzyści mieli 120 minut, a w tym czasie mogli uzyskać maksymalnie 50 punktów.

Teksty do zadań od 1. do 3. zostały odtworzone z płyty CD. Każde nagranie zostało odtworzone dwukrotnie, a maturzyści musieli zaznaczyć pasujące odpowiedzi z podanych możliwości. Ta część egzaminu trwała niecałe 21 minut i po tym czasie zdający mogli przejść do kolejnej części arkusza maturalnego.

W dalszej części rozwiązywanie arkusza polegało na uważnym przeczytaniu dołączonych do poleceń tekstów, a następnie dopasowaniu prawidłowych odpowiedzi np. na dopasowaniu nagłówków do podanych akapitów lub wybraniu odpowiedzi odpowiadających na zadane pytania. Konieczne było również wybranie odpowiedzi pasujących do treści całego tekstu, nie tylko jego fragmentów.

Uzupełnianie luk

Zadania 7. i 8. wymagały od zdających uzupełnienia luk w tekstach poprzez wybranie opcji pasującej do każdego z podpunktów. W przypadku polecenia siódmego był to wybór łącznie trzech brakujących zdań z pięciu podanych, w kolejnym zaś wystarczyło wybrać pojedyncze słowo z podanych odpowiedzi ABC. W zadaniach poprzedzających wypracowanie pisemne maturzyści musieli wykazać się również umiejętnością zmiany podkreślonego sformułowania tak, aby zachować sens wypowiedzi.

Końcowym poleceniem była wypowiedź pisemna w formie wiadomości e-mailowej. Maturzyści musieli stworzyć wypowiedź o długości od 80 do 130 słów. Dla ułatwienia został przytoczony początek wiadomości, który nie wchodził w zakres limitu słów. Zdający musieli napisać maila do kolegi z Niemiec na temat przyznanej nagrody pieniężnej wygranej w konkursie na najciekawszy artykuł prasowy, który umieszczony był w lokalnej gazecie. Maturzysta otrzymywał punkty za podanie i uzasadnienie tematyki artykułu, a także opowiedzenie o tym, jak dowiedział się o otrzymanej nagrodzie. Maksymalna liczba punktów możliwa była do uzyskania dopiero wtedy, kiedy zdający opisałby reakcję rodziców na sukces oraz poinformowałby kolegę o tym, na co przeznaczy wygrane pieniądze.

Pobierz arkusz w PDF na swój komputer:

Pobierz pliki PDF: (arkusz maturalny) (transkrypcja) (plik mp3 z nagraniem)

Lub zobacz go online:

Transkrypcja do arkusza maturalnego:

Piotr Paszelke, źródło: CKE

 

Dodaj komentarz:

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

facebook