matura polski (fot.freedigitalphotos.net)matura polski (fot.freedigitalphotos.net)

Matura 2019 – Język Polski poziom podstawowy – arkusze maturalne

Egzamin maturalny z języka polskiego na poziomie podstawowym składał się z 13 zadań. Do ich wykonania maturzyści mieli 170 minut, a w tym czasie walczyli o możliwość uzyskania maksymalnie 70 punktów.

W arkuszu maturalnym zaznaczono, że należy odpowiadać tylko na podstawie tekstów i tylko własnymi słowami. Wyjątkiem mogły być jedynie cytaty z treści zadania.

Do wykonania pierwszych sześciu zadań niezbędne było przeczytanie tekstu państwa Zgółków „Językowy savoir-vivre„. Należało w nich między innymi ocenić prawdziwość stwierdzeń odnoszących się do tekstu czy określić warunki konieczne, aby można było uznać dyskusję za prawdziwą, autentyczną. Maturzyści zostali poproszeni również o uzasadnienie stanowiska dotyczącego tego, czy należy zachowywać uprzejmość i elegancję w dyskusji pomimo tego, że temat jest kontrowersyjny, oraz o wyjaśnienie pojęcie pseudodyskusja.

Drugi tekst autorstwa Ryszarda Koziołka „Szkopuł i koniektura” niezbędny był do wykonania kolejnych sześciu zadań. Trzeba było w nich między innymi znaleźć słowa kluczowe, dzięki którym można zrozumieć sens tekstu Koziołka, a następnie wyjaśnić ich zależność. Należało również przeczytać wybrane trzy akapity oraz stwierdzić, na które z podanych sześciu pytań odpowiada każdy z tych akapitów. Trzy pytania nie pasowały do żadnego z nich. Pojawiło się również zadanie wymagające znajomości twórczości Henryka Sienkiewicza. Należało wymienić dwie cechy powieści historycznej, o których pisał Koziołek. Następnie przed maturzystą pojawiła się konieczność podania tytułu powieści Sienkiewicza i przykładu z tej powieści, który zawierałby w sobie daną cechę powieści historycznej. Wymagana była również znajomość stylów językowych, które zastosował Koziołek oraz podanie przykładu z tekstu. Następnie maturzyści poproszeni zostali o streszczenie utworu Koziołka w 40-60 słowach.

Ostatnim poleceniem, które pojawiło się w arkuszu maturalnym, było wypracowanie. Maturzyści mogli wybrać jeden z dwóch tematów:

  • Czym dla człowieka może być wolność- Rozważ problem i uzasadnij swoje zdanie, odwołując się do fragmentu Dziadów cz. III, całego dramatu Adama Mickiewicza oraz wybranego tekstu kultury. Twoja praca powinna liczyć co najmniej 250 słów.
  • Zinterpretuj podany utwór. Postaw tezę interpretacyjną i ją uzasadnij. Twoja praca powinna liczyć co najmniej 250 słów.

Pobierz arkusz w PDF na swój komputer:

(pobierz plik PDF)

Lub zobacz go online:

Piotr Paszelke, źródło: CKE

 

Dodaj komentarz:

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

facebook