matura polski (fot.freedigitalphotos.net)matura polski (fot.freedigitalphotos.net)

Matura 2019 – Język Polski poziom podstawowy – odpowiedzi do arkuszy

Egzamin maturalny z języka polskiego na poziomie podstawowym składał się z 13 zadań. Do ich wykonania maturzyści mieli 170 minut, a w tym czasie walczyli o możliwość uzyskania maksymalnie 70 punktów.

W arkuszu maturalnym z języka polskiego na poziomie podstawowym wymagane było rozwiązanie dwóch zestawów zadań, które sprawdzały stopień rozumienia tekstu nieliterackiego oraz umiejętność jego przekształcania. Sprawdzał on również świadomość językową zdającego. Na egzaminie należało napisać też wypracowanie na podstawie jednego z dwóch tematów.

Które zadanie było najłatwiejsze?

Najwięcej osób poprawnie odpowiedziało na zadanie czwarte i piąte. Pierwsze z nich wymagało uzasadnienia własnego zdania dotyczącego tego, czy uprzejmość powinna być elementem kontrowersyjnej dyskusji. W kolejnym uczeń musiał wyjaśnić, jak rozumie pojęcie pseudodyskusji. Stosunkowo dobrze wypadło również polecenie ósme, w którym uczniowie musieli dopasować do akapitów pytania, na które odpowiadają.

Co nie poszło najlepiej?

Zdecydowanie większe trudności sprawił drugi tekst (dołączony do zadań 7-12). Najsłabiej poszło zadanie dwunaste, w którym uczniowie musieli napisać jego streszczenie. Również źle poszło polecenie jedenaste, wymagające rozpoznania tego, jakie środki językowe zastosował autor tekstu. Słabym wynikiem „cieszyło się” zadanie siódme, w którym należało wskazać dwa kluczowe słowa i wyjaśnić to, jaka jest między nimi zależność. Podobnie dużą trudność sprawiło polecenie dziesiąte, w którym trzeba było rozpoznać fragment „Pana Tadeusza” i odnieść się do całości utworu. W przypadku wypracowania najgorzej oceniona została poprawność językowa oraz poprawność zapisu maturzystów.

Co sądzą maturzyści?

Było straszne. Temat rozprawki był okay, ale po prostu teksty czytania ze zrozumieniem były masakryczne ? twierdzi tegoroczna maturzystka. Inni maturzyści potwierdzili tę opinię, zwłaszcza stwierdzając, że rozprawka nie była zbyt trudna.

Pobierz arkusz w PDF na swój komputer:

(pobierz plik PDF)

Lub zobacz go online:

Piotr Paszelke, źródło: CKE

 

Dodaj komentarz:

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

facebook