Ranking 4 najlepszych aplikacji mobilnych do matury z języka polskiego (fot.freedigitalphotos.net)Ranking 4 najlepszych aplikacji mobilnych do matury z języka polskiego (fot.freedigitalphotos.net)

Matura 2019 – Język Polski poziom podstawowy – wyniki matury

Matura podstawowa z języka polskiego była obowiązkowa. Podeszło do niej 250 998 uczniów. Z egzaminu zwolniono 214 osób tj. finalistów i laureatów Olimpiady Literatury i Języka Polskiego.

Maturę zdawało o prawie 22 tysiące więcej kobiet. Spośród wszystkich zdających było 1 477 osób rozwiązujących zadania w arkuszach maturalnych dostosowanych (tj. osoby mające różnego rodzaju niepełnosprawności). Próg zdawalności to 30%. Maturę zdało 95% osób.

Średni wynik wynosi 52% tj. 36,4 pkt. W porównaniu do 2018 roku matura z języka polskiego na poziomie podstawowym okazała się trudniejsza. Zdało o 2 pkt. procentowe mniej osób, a średnia wyników wynosiła 55%. Mniej niż 21 punktów uzyskało 5% maturzystów, tym samym zostali zmuszeni do pisania matury z języka polskiego ponownie w terminie poprawkowym.

Najgorzej maturzystom poszło zadanie 12., w którym poziom rozwiązywalności wyniósł zaledwie 20% oraz 11., gdzie poziom rozwiązywalności był niewiele lepszy (22%). Według CKE stopień znajomości lektur obowiązkowych jest niezadowalający. Najczęściej popełniane błędy polegały na nieumiejętności rozpoznania tematu tekstu oraz na nieumiejętnej jego analizie m.in. poprzez nieumiejętność logicznego streszczenia.

Piotr Paszelke, źródło: CKE

 

Dodaj komentarz:

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

facebook