matura fizyka (fot.freedigitalphotos.net)matura fizyka (fot.freedigitalphotos.net)

Matura 2019 – Fizyka poziom rozszerzony – arkusze maturalne

Arkusz maturalny z fizyki w roku 2019 składał się z 12 pytań. Na ich wykonanie maturzyści mieli aż 180 minut. W tym czasie mogli uzyskać do 60 punktów.

Przy szukaniu rozwiązań dozwolone było korzystanie z Wybranych wzorów i stałych fizykochemicznych na egzamin maturalny z biologii, chemii i fizyki. W razie potrzeby maturzyści mieli możliwość skorzystania również z kalkulatora prostego oraz linijki.

Do pierwszego polecenia dołączony został opis wraz ze schematem przedstawiającym wyrzut piłki nożnej zza linii bocznej boiska. Na podstawie podanych informacji konieczne było wykonanie m.in. obliczenia czasu lotu piłki oraz prędkości początkowej jej lotu.

Zadanie 3. również składało się z kilku części. Został do nich dołączony schemat przedstawiający wahadło Oberbecka wraz z opisem niezbędnym do udzielenia dalszych prawidłowych odpowiedzi. Część 3.2 umożliwiała zdobycie aż 5 punktów, a do niej została dołączona jeszcze jedna informacja, niezbędna do dokonania dokładnych obliczeń.

Kolejne dwa polecenia nie były rozbite na mniejsze części. Pierwsze z nich przedstawiało trzy sprężyny przymocowane do sufitu wraz z opisem zasady ich zachowania. Drugie poświęcone było tematyce poruszania się planet w centralnym polu grawitacyjnym gwiazdy.

Zadania 6. i 7. podzielone były na kilka części. W 6. poszczególne jego części opierały się na dokonywaniu obliczeń i wzorów związanych z gęstością nieokreślonej cieczy. Z kolei w 7. konieczne było wykazanie się znajomością zasad działania soczewki dwuwklęsłej.

Maturzyści powtarzający swoją wiedzę poświęconą zasadom magnetyzmu mogli wykazać się przy udzielaniu odpowiedzi na pytanie 9. Jedna z jego części wymagała narysowania na dołączonym rysunku wektora siły magnetycznej Lorentza.

Przedostatnie zadanie w tym arkuszu maturalnym miało charakter zamknięty i wymagało od zdających wiedzy na temat działania oporników i napięcia zasilacza. Jak do większości zadań, również i tu dołączone były rysunki umożliwiające odpowiedzenie na pytania.

Do ostatniego polecenia dołączony został fragment artykułu Grzegorza Lizurka Pierwszy reaktor jądrowy. Na bazie tekstu poświęconego rozmieszczeniu złóż uranu w Gabonie zdający musieli udzielić trzech pomniejszych odpowiedzi.

Pobierz arkusz w PDF na swój komputer:

(pobierz plik PDF)

Lub zobacz go online:

Piotr Paszelke, źródło: CKE

 

Dodaj komentarz:

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

facebook