matura historia (fot.Mschlindwein, wikipedia.pl)matura historia (fot.Mschlindwein, wikipedia.pl)

Matura 2019 – Historia poziom rozszerzony – wyniki matury

Matura rozszerzona z historii nie była obowiązkowa i nie było określonego progu zdawalności. Podeszło do niej 18 236 osób. Z egzaminu zwolniono 150 uczniów – laureatów i finalistów Olimpiady Historycznej.

Do matury przystąpili w porównywalnych liczbach kobiety i mężczyźni (mężczyzn było o niecały tysiąc więcej). Wśród wszystkich zdających było 218 osób udzielających odpowiedzi w arkuszach maturalnych dostosowanych do ich niepełnosprawności.

Średni wynik to 37%, czyli 18,5 punktu na 50. Jest to wynik o 5 punktów procentowych wyższy niż w roku 2018. Choć sama matura nie była łatwa, to wyniki pokazują, że była łatwiejsza niż rok wcześniej. Większość zadań wyposażonych w mapę była trudna dla maturzystów.

Najgorzej maturzystom poszły polecenia 19. i 22.1 (15% zdających wykonało je poprawnie). Niewiele lepszy, bo 18-procentowy wynik widnieje przy zadaniu 23. Kilka poleceń np. 25., 22.2, 3., 8. i 10. zostały wykonane ze skutecznością ledwie przekraczającą 20%. Zdecydowana większość poleceń była wykonana poprawnie w zakresie od 30 do 50%. Średni wynik za opracowanie wynosił zaledwie 30% (3,6 punktu na 12).

Nad czym maturzyści muszą popracować?

Przede wszystkim maturzyści powinni popracować nad zadaniami zawierającymi mapy. Równie istotne jest wzmocnienie umiejętności tworzenia dłuższych, logicznych i zrozumiałych odpowiedzi oraz wskazywanie związków przyczynowo-skutkowych.

CKE wskazuje, że zdający nie potrafili poprawnie wykorzystywać treści źródeł przy argumentacji. Widoczne to było zwłaszcza przy poleceniach z dołączonymi plakatami i rysunkami, które nie były poddawane wnikliwej analizie. Ćwiczenie umiejętności uzasadniania oraz dobierania argumentów będzie przydatne dla przyszłych roczników maturalnych. Ponadto, każdorazowo egzamin z historii sprawdza opanowanie wiedzy historycznej z wielu obszarów – historii politycznej, społeczno-gospodarczej i kulturowej. Maturzyści nie powinni skupiać się tylko na dziejach politycznych, ale powinni umieć dostrzegać zależności między różnymi obszarami historycznymi.

Piotr Paszelke, źródło: CKE

 

Dodaj komentarz:

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

facebook