matura matematyka (fot.freedigitalphotos.net)matura matematyka (fot.freedigitalphotos.net)

Matura 2019 – Matematyka poziom podstawowy – arkusze maturalne

Arkusz maturalny z matematyki na poziomie podstawowym składał się z 34 poleceń. Do ich wykonania maturzyści mieli 170 minut. Za rozwiązanie tego obowiązkowego arkusza mogli uzyskać maksymalnie 50 punktów.

Pytania zostały podzielone na dwie części: zamkniętą i otwartą. Odpowiedzi na część zamkniętą maturzyści musieli zaznaczać na karcie odpowiedzi, na pozostałe odpowiadali już bezpośrednio w arkuszu maturalnym. Do arkusza dołączony został również brudnopis. Można było również skorzystać z zestawu wzorów matematycznych.

Część zamknięta

W tej części arkuszu maturalnego sprawdzane były różnorodne umiejętności, które posiadł uczeń. Wśród 25 poleceń zamkniętych maturzyści mieli do wykonania m.in. obliczenia na stopie procentowej w banku, obliczenia na niewiadomych oraz rozwiązanie układu równań. Ważna okazała się również umiejętność obliczania miejsca zerowego i ogólna znajomość funkcji kwadratowej. Temu działowi poświęcone zostało kilka zadań, a do pytań 8-10 dołączony został wykres. Każdemu maturzyście przydała się również wiedza o różnicy pomiędzy ciągiem arytmetycznym a geometrycznym. Jak co roku, dział geometryczny również zaowocował w rozliczne, przypisane do niego pytania.

Część otwarta

W przypadku zadań otwartych istotne jest to, aby udzielać nie tylko poprawnej odpowiedzi. Sprawdzane są umiejętności argumentacji oraz stosowania wzorów matematycznych, o czym warto pamiętać, jeśli wykonało się obliczenia w brudnopisie. Samo przepisanie wyniku z brudnopisu nie umożliwi uzyskania pełnej punktacji, jeśli zdający nie wykaże w arkuszu swojego toku rozumowania.

Pierwsze dwa zadania otwarte (26. i 27.) sprawdzały u maturzystów umiejętność rozwiązywania układów równań i nierówności. W kolejnym poleceniu na bazie podanej nierówności i założeń sprawdzane były umiejętności dowodzenia zdających. Aż cztery zadania otwarte związane były bezpośrednio ze znajomością geometrii zarówno pod względem wyznaczania współrzędnych na osi, jak i obliczania konkretnych danych np. długości przekątnej trapezu. Niezwykle przydatne okazywały się wzory matematyczne, szczególnie w zadaniach wymagających obliczania cosinusa.

Maturzyści musieli wykazać się również znajomością zasad prawdopodobieństwa oraz ciągów arytmetycznych.

Nadspodziewanie popularne działy

Pytania poświęcone działom geometrii i trygonometrii umożliwiały maturzystom zdobycie zaskakująco dużej liczby punktów. Za polecenia z tych działów można było zdobyć łącznie aż 21 punktów (8 za zamknięte i 13 za otwarte). Oczywiście, przy udzieleniu części odpowiedzi konieczne było wykazanie się znajomością nie tylko geometrii i trygonometrii, ale połączenia jej z operacjami na funkcji kwadratowej.

Pobierz arkusz w PDF na swój komputer:

(pobierz plik PDF)

Lub zobacz go online:

Piotr Paszelke, źródło: CKE

 

Dodaj komentarz:

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

facebook