matura matematyka (fot.freedigitalphotos.net)matura matematyka (fot.freedigitalphotos.net)

Matura 2019 – Matematyka poziom rozszerzony – wyniki matury

Do matury rozszerzonej z matematyki podeszło aż 66 564 maturzystów. Stanowi to ponad 26,5% wszystkich maturzystów, którzy podeszli do matury na poziomie podstawowym. Z egzaminu zwolniono 83 maturzystów. Byli to laureaci i finaliści Olimpiady Matematycznej.

Do matury podeszło aż o 16 tysięcy więcej mężczyzn niż kobiet, choć w ogólnej liczbie wszystkich maturzystów przeważały kobiety. Jedynie 329 osób zdawało maturę w arkuszach maturalnych dostosowanych. Na maturze nie było progu zdawalności 30%.

Średni wynik to 39%, czyli, 19,5 pkt. W porównaniu do roku 2018 jest to zdecydowanie lepszy wynik. Wtedy średnim wynikiem było zaledwie 29%. Wciąż jest to jednak niesatysfakcjonujący wynik, ponieważ jedynie niecały 1% maturzystów zdołał uzyskać 100%.

Co pokazują wyniki?

Egzamin ujawnił, że wśród maturzystów był bardzo niski poziom opanowania umiejętności z zakresu geometrii. Zdający mieli również trudności z rozumieniem tekstu matematycznego. Widoczne było to w tym, że już od samego początku wykonywania obliczeń (jeszcze w fazie tworzenia strategii) zdający podejmowali działania niewynikające z samej treści polecenia. Przez to, że błędnie rozumieli zadania, już na samym starcie tracili punkty. CKE wskazuje, że właśnie ten element jest konieczny do poprawienia, jeśli chodzi o przyszłych maturzystów.

Piotr Paszelke, źródło: CKE

 

Dodaj komentarz:

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

facebook