Erasmus (Fot.freedigitalphotos.net)

ERASMUS- co trzeba wiedzieć, żeby wyjechać?

Wielu z Was planuje rozpocząć studia, jednakże powinniście wiedzieć, że szkoły wyższe oferują także możliwość podjęcia studiów za granicą.

Czym jest Erasmus?

Erasmus, to program uruchomiony przez Komisję Europejską, który obejmuje szkolnictwo wyższe. Jego celem jest finansowanie wyjazdów  studentów na studia w innym kraju europejskim przez okres do jednego roku. Erasmus zajmuje się także wspieraniem współpracy uczelni wyższych ze wszystkich krajów członkowskich UE.

Dlaczego warto skorzystać z programu Erasmus?

Przede wszystkim program pozwoli Wam przeżyć niesamowitą przygodę. Będziecie mieli możliwość osobiście poznać kulturę wybranego przez Was kraju, nawiążecie nowe, międzynarodowe kontakty, jak również dostaniecie możliwość ocenienia sposobu oraz jakości kształcenia w innych krajach europejskich. Warto wspomnieć, że taki wyjazd, będzie okazją do podszkolenia języka obcego.

Rekrutacja

Zasady rekrutacji na wyjazd są różne na poszczególnych wydziałach, dlatego też pierwszą rzeczą, którą powinniście zrobić, to skontaktować się z koordynatorem na wydziale i zapytać osobiście o zasady oraz termin takiego wyjazdu. Ostatecznie możecie sprawdzić stronę internetową uczelni, na której powinna być informacja o wyjazdach zagranicznych.

Musicie pamiętać, że możecie wyjechać jedynie do uczelni partnerskiej, lub takiej, która współpracuje z wydziałem. Najczęściej lista takich uczelni jest zamieszczona wraz z danymi dotyczącymi rekrutacji. W wyznaczonym terminie należy złożyć dokumenty i zgłosić się na rozmowę kwalifikacyjną.
Rekrutacja odbywa się w roku akademickim poprzedzającym wyjazd.

Formalności

W momencie, kiedy pozytywnie przejdziecie etap rekrutacji i zostaniecie zakwalifikowani do wyjazdu, czeka na Was kilka formalności. Po pierwsze będziecie musieli wypełnić STUDENT APPLICATION FORM. Ten dokument zostanie przesłany do uczelni zagranicznej, ażeby władze uczelni wiedziały, kto został zakwalifikowany. Następnie wraz z koordynatorem wyjazdu ustalicie program studiów, wypełniając LEARNING AGREEMENT. Oba dokumenty należy wysłać do uczelni przyjmującej, aby otrzymać na nich podpis i pieczęć tamtejszej uczelni. Kolejnym krokiem będzie wypełnienie WNIOSKU O PRZEKAZANIE GRANTU na Wasze konto bankowe. Trzeba będzie także wypełnić wniosek SKIEROWANIE ZA GRANICĘ STUDENTA LUB UCZESTNIKA STUDIUM DOKTORANCKIEGO. Wypełniony wniosek należy przedstawić do podpisu opiekunowi i Dziekanowi wydziału.

Po otrzymaniu potwierdzenia z uczelni zagranicznej wszystkie te dokumenty, wraz z kserokopią Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego należy złożyć do Uczelnianej Agencji Programów Edukacyjnych.

Wyżej wymienione formalności, to najważniejsze rzeczy, które musicie zrobić, jednakże prawda jest taka, że należy dopatrzeć wszystkich czynności i na bieżąco kontaktować się z koordynatorem projektu. To On pokieruje Was i przeprowadzi przez ten papierkowy koszmar. Zatem głowa do góry. Formalności jest dużo, natomiast perspektywa takiego wyjazdu jest naprawdę kusząca.

Wyjazd jest bezpłatny, a wyjeżdżający otrzymuje stypendium pochodzące z funduszu programu.

Źródło: polibuda.info.pl, natablicy.pl
J. Jankowska

 

Komentarze:

Dodaj komentarz:

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

facebook