Matura WOS (Fot.Piotr Waglowski, wikipedia.pl)

Egzamin maturalny 2012: WOS, poziom rozszerzony

Tematy

W arkuszu znalazło się 27 zadań sprawdzających wiedzę z zakresu dziedzin, takich jak: prawo, polityka, społeczeństwo oraz Polska, Europa, świat. Cała matura podzielona została na  trzy części. W pierwszej na młodzież czekały pytania testowe. Druga to źródła, w oparciu o które, należało rozwiązać zadania. W trzeciej na zdających czekało wypracowanie.

Do wyboru maturzyści mieli dwa tematy:

  1. Scharakteryzuj sytuację prawną mniejszości narodowych i etnicznych we współczesnej Polsce oraz procesy społeczno-kulturowe, którym podlegają.
  2. Rozważ, czy demokracja jest wartością uniwersalną, i scharakteryzuj ? odwołując się do przykładów z ostatniego ćwierćwiecza ? udane i nieudane próby wprowadzenia demokratycznego reżimu politycznego.

Zdawalność

Do matury na poziomie rozszerzonym przystąpiło 23 349 uczniów. Zaliczyło ją 39 procent. Średnia maturalna wyniosła 38,28.

Opinie

Najtrudniejszy okazał się blok testowy. Uczniowie mieli problem z zadaniami związanymi ze współczesnością. Szczególnie trudne okazały się te powiązane z historią. Dużo lepiej wypadło wypracowanie. Tematyka okazała się łatwiejsza niż rok temu. Szczególnie druga opcja przypadła maturzystom do gustu.

Link do arkusza:

http://www.cke.edu.pl/images/stories/00000000000000002012_matura2012/wos/wos_pr.pdf

Zobacz arkusz online:

Źródło: cke.edu.pl
Katarzyna Kujawa

 

Dodaj komentarz:

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

facebook