matura matematyka (fot.freedigitalphotos.net)matura matematyka (fot.freedigitalphotos.net)

Matura 2012 – matematyka podstawowa – arkusze maturalne

Poziom podstawowy objął zarówno pytania typu zamkniętego, jak i te otwarte. W 34 zadaniach znalazło się 25 zamkniętych, 6 krótkiej oraz 3 długiej odpowiedzi. Rozwiązując arkusz maturzyści musieli wykazać się umiejętnością szybkiego i logicznego myślenia, wykluczania nieprawidłowości oraz korzystania z wzorów. Niewątpliwym ułatwieniem były dla nich tablice matematyczne, z której każdy mógł korzystać w trakcie egzaminu. Dodatkowo, zdający mogli używać sprzętu, który był zatwierdzony na liście pomocy CKE. Czas przeznaczony na rozwiązanie arkusza to 170 minut.

Większość zadań opierała się na normie programowej wypracowanej w liceum. Zadania zamknięte sprawdzały, czy uczniowie potrafią dobierać definicje do pojęć, używać twierdzeń oraz praktycznie wykorzystać swoją wiedzę w prostych łamigłówkach. Po każdej stronie z poleceniami typu „abcd” pojawił się brudnopis, w którym uczniowie mogli prowadzić potrzebne obliczenia. Zadania opierały się na materiale z zakresu procentów, równań i nierówności, logarytmów, funkcji, trygonometrii, geometrii, ciągów oraz brył.

Więcej trudności sprawiły zadania otwarte, w których uczniowie musieli sami dojść do poprawnej odpowiedzi, bez możliwości wyboru. Pojawiły się zagadnienia związane z nierównościami, wielomianami, trygonometrią oraz ciągami. Struktura zadania opierała się na dwóch elementach: polu, w którym należało dowieść wyniku oraz miejsca na odpowiedź, którą miał być prawidłowy wynik. Polecenia wymagające dłuższej drogi obliczeń zawierały nawet całą stronę pola obliczeniowego. W razie niepewności na zdających czekała ostatnia strona arkusza, którą był brudnopis. Zamiast zakreślać niepotrzebnie czystopis, warto tam podjąć próby rozwiązania zadania. W opinii maturzystów maturę dało się rozwiązać. – Cały rok przygotowywałam się do egzaminu. Liczę na to, że przyniesie to efekty.

Część otwarta sprawdzała, czy maturzyści rozumieją polecone im zadania i potrafią sami dojść do wniosków matematycznych. Cała praca oceniana była na 50 punktów. Aby zaliczyć poziom podstawowy, uczniowie musieli zdobyć minimum maturalne, czyli pow. 30 procent.

 

Pobierz arkusz w PDF na swój komputer:

(pobierz plik PDF)

Lub zobacz go online:

Katarzyna Kujawa, źródło: CKE

 

Dodaj komentarz:

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

facebook