matura z polskiego

Matura 2005 – język polski poziom podstawowy – wyniki matury

Do egzaminu maturalnego z języka polskiego przystąpiło w całej Polsce ogółem 30 8151 zdających. Maturę na poziomie podstawowym zaliczyło 96,2 proc. zdających. Średnia wyniosła 54,3 proc. Łatwiejsza okazała się część pierwsza. Znacznie mniej punktów uczniowie uzyskiwali przy tworzeniu własnego tekstu. Maturzyści, których wynik oscylował w granicach progu, nie opanowali podstawowych umiejętności z zakresu normy.

Test sprawdzający umiejętność pracy z tekstem prawie wszędzie wypadł dobrze. Większość zdających uzyskała ok. 75 proc., co przekłada się na blisko 15,57 punktów z tej części. W części pisanej ciekawe jest to, że znalazły się osoby, które za wypracowanie otrzymały 0 punktów. Są to uczniowie liceów profilowanych, którzy albo nie podjęli próby pisania pracy, lub napisali ją nie na temat.

Najlepiej egzamin wypadł w liceach ogólnokształcących. Zdało go 98,3 proc. maturzystów. Nieco słabiej matura poszła w liceach profilowanych, tam zaliczeniem mogło poszczycić się 89,2 proc. uczniów.

W całej Polsce najlepiej wypadły województwa śląskie, małopolskie i podlaskie. Tam średnie wyniki egzaminu wyniosły kolejno: 62,1 proc., 62,2 proc. oraz 60,8 proc. Najsłabsi okazali się absolwenci z Mazowsza i Opolszczyzny, którzy uzyskali blisko 55,5 proc. Absolwenci liceów ogólnokształcących we wszystkich województwach uzyskali na obu poziomach egzaminu wyższe wyniki niż absolwenci liceów profilowanych.

Jeśli chodzi o typ miejscowości, najlepiej matura poszła w miastach pow. 100 tys. Średni wynik egzaminu wyniósł tam 57,4 proc. na poziomie podstawowym. Najsłabiej wypadli uczniowie szkół wiejskich. Ich średnia to 41,7 proc.

 

źródło: cke.edu.pl

 

Dodaj komentarz:

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

facebook