Studiowac.Pl - matura, kierunki studiów, studia wyższe.Studiowac.Pl - matura, kierunki studiów, studia wyższe.

Pobierz informator CKE

Maturzysto!

Centralna Komisja Egzaminacyjna zamieściła na swojej stronie informator dotyczący matury z języka angielskiego. Jest to najczęściej zdawany język obcy na egzaminie maturalnym, dlatego te informacje są istotne dla wielu z Was. W zamieszczonym poniżej dokumencie znajdziecie:

  • dokładne wymagania egzaminacyjne, wraz z podziałem na część podstawową i rozszerzoną
  • szczegółowy opis egzaminu pisemnego
  • przykładowe arkusze wraz ze schematami oceniania
  • odpowiedzi na Wasze pytania, których udzielili eksperci z CKE
  • przykłady wypowiedzi pisemnych

Pobierz informator z poniższego linku:

http://www.cke.edu.pl/index.php?option=content&task=view&id=54&Itemid=69

 

Dodaj komentarz:

Twój adres email nie zostanie opublikowany.

facebook