Wyniki matur 2011 wielu maturzystów nie zdało

Matura 2005 – polski rozszerzony – wyniki matury

Ogółem do matury z języka polskiego przystąpiło 30 8151 zdających. Średnia zdawalności na poziomie rozszerzonym wyniosła 44,7 proc. Maksymalna ilość punktów, jaką udało się uzyskać, to 40 punktów.

W dużych miastach wynik matury przekroczył 25 punktów. Najlepiej wypadły miasta pow. 100 tys. mieszkańców. Tam wynik osiągnął 26,1 punktów. Na wsi średni rezultat to 22,4 punktów. Zapis ten pokazuje, że im większa liczba mieszkańców, tym lepszy wynik egzaminów dojrzałości.

Jeśli chodzi o województwa, najlepiej wypadły śląskie oraz podlaskie. Tam średni wynik w procentach to kolejno: 50,6 oraz 55,3. Najgorsi okazali się uczniowie z województwa opolskiego. Ich wynik to 42 proc. Różnice między poszczególnymi województwami nie są duże. To świadczy o tym, że poziom pisania wypracowań w cały kraju normuje się. Coraz więcej szkół dba o to, żeby uczniowie potrafili tworzyć własną wypowiedź na piśmie.

Dużo lepiej poradzili sobie uczniowie liceum ogólnokształcącego. Maturę zdało ponad 98 proc.  Średnia wyniku wyniosła 45,8 proc. Nieco słabiej wypadli absolwenci liceum profilowanego. Ich rezultat spadł poniżej 90 proc., a średnia ulokowała się na 34 proc. Absolwenci liceów ogólnokształcących we wszystkich województwach uzyskali na obu poziomach egzaminu wyższe wyniki niż absolwenci liceów profilowanych.

Statystyki pokazują, że poziom rozszerzony okazał się dość trudny. Średni zdający uzyskiwał ok. 18 punktów.  Sprawozdanie CKE opisuje konieczność zróżnicowania oceniania dwóch poziomów egzaminu. Wszelkie założenia i zmiany w kryteriach będą wprowadzone od 2006 roku. W opinii maturzystów wyniki były sprawiedliwe. – Jeśli ktoś się nie przyłożył do pracy, dokładnie jej nie sprawdził, to słaby wynik nie powinien dziwić. U mnie na szczęście rezultat jest satysfakcjonujący. Wybrałem temat pierwszy i to się opłaciło. Dzięki znajomości tematu nie zawaliłem sprawy – chwali się Marek.

 

źródło: cke.edu.pl

 

Dodaj komentarz:

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

facebook