Wyniki matur 2011 wielu maturzystów nie zdało

Matura 2012 – biologia rozszerzona – wyniki matury

Do egzaminu z biologii na poziomie rozszerzonym przystąpiło 38 843 uczniów. Średnia maturalna wyniosła 55. Odchylenie standardowe, według statystyk, osiągnęło 20. Średnie wyniki nie są zadowalające. Jedynie absolwentom liceów ogólnokształcących udało się zachować poziom. Ich średni wynik to 55 proc. Drugie miejsce zajęli zdający z techników z rezultatem 34 proc. Inne placówki wypadły następująco: licea profilowane – 28 proc. oraz licea uzupełniające – 23 proc. W zestawieniu, ze względu na niską lub zerową liczbę chętnych, nie uwzględniono techników uzupełniających.

Wskaźnik łatwości zadań mieścił się w przedziale 0,11?0,93. Młodzież najsłabiej (0,11) poradziła sobie z wyjaśnieniem różnicy w prędkości przewodzenia wody u roślin iglastych i dwuliściennych w zależności od budowy ich drewna. Znaczenie lepiej (0,93) wypadła klasyfikacja enzymu przedstawionego na schemacie według typu prowadzonej reakcji.

W rankingu staninowym wyniki są zbliżone są zbliżone do wartości w roku ubiegłym. W 2012 roku, aby wynik mógł być zaliczony do 9. stanina, musiał mieć wartość minimum 86 proc. maksymalnej liczby punktów. Do tego poziomu zakwalifikowało się tylko 4 proc. zdających. Najwięcej osób uplasowało się w 5. staninie. Rezultaty od 49 do 62 proc. uzyskało aż 20 proc. populacji maturzystów. W zeszłym roku próg tego poziomu był wyższy i wymagał uzyskania minimu 51 proc.

Według uczniów wyniki odzwierciedlają poziom wiedzy i trudność tej matury.  – Egzamin nie był łatwy, co przełożyło się na końcowe rezultaty na świadectwie. Nie jestem zadowolona z tego, jak napisałam swoją maturę. Uczyłam się sporo, jednak nie udało mi się osiągnąć nawet 50 proc. – żali się Zofia z Pasłęka.

źródło: cke.edu.pl

 

Dodaj komentarz:

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

facebook