Historia (Fot.Mschlindwein, wikipedia.pl)

Matura 2011 – historia podstawowa – odpowiedzi do arkuszy

Arkusz maturalny z historii na poziomie podstawowym zawierał 27 stron i objął 33 zadania. Uczniowie mogli uzyskać maksymalnie 100 punktów. Czas przeznaczony na pracę to 120 minut.

Punktacja była dość różnorodna. Najwięcej, bo aż po 6 punktów, można było zdobyć za zadania 2. oraz 17. Najniżej zaś oceniono polecenia 21. i 22. Za ich rozwiązanie można było dostać po 1 punkcie. W arkuszu znalazły się różne źródła historyczne, których tematyka w pełni zawierała się w historii Polski oraz historii powszechnej. Standardy egzaminacyjne uwzględniały historię polityczną, gospodarkę, historię społeczną oraz kulturę we wszystkich epokach.

Według sprawozdania CKE najwięcej błędów zdający popełniali w zadaniach dot. XXI wieku. Młodzież nie radziła sobie ze stosunkami międzynarodowymi oraz wydarzeniami z okresu PRL-u. Wskaźnik łatwości nie przekroczył tu 0,20. Według samych uczniów najtrudniejsze okazały się polecenia związane z mapami. – Szczególny problem miałam z mapami Bliskiego Wschodu i Półwyspu Iberyjskiego. Nie mogłam odczytać potrzebnych informacji, przez co nie udało mi się rozwiązać zadań. Uważam, że na poziomie podstawowym powinny znaleźć się mniej skomplikowane materiały – ocenia Marta z Siedlec.

Maturzyści ocenili, że cały arkusz był względnie łatwy. Najłatwiejsze okazało się zadanie związane z historią Polski.  – Pytanie o powstania narodowe było wręcz banalne. Żyjemy w kraju, w którym każda szkoła wyczerpuje ten temat. W końcu to część naszego narodu. Takie rzeczy trzeba wiedzieć – stwierdza Paweł z Lęborka. Sprawozdanie wykazuje, że młodzież dość dobrze opanowała umiejętność wyjaśniania przyczyn zjawisk i faktów. Większość tego typu poleceń przekracza 0,70 wskaźnika.

Źródło: cke.edu.pl
Katarzyna Kujawa

Zobacz odpowiedzi online:

 

Dodaj komentarz:

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

facebook