matura historia (fot. freedigitalphotos.net)

Matura 2006 – historia podstawowa – arkusze maturalne

Egzamin na poziomie podstawowym trwał 120 minut i polegał na rozwiązaniu 34 zadań. Maksymalna ilość punktów do zdobycia to 100. Warunkiem zaliczenia było uzyskanie min. 30 proc. całości. Po regulaminowej przerwie do dalszej części matury matury przystąpili zdający, którzy wybrali poziom rozszerzony.

W arkuszu znalazło się tylko jedno pytanie typu „abcd”.  Reszta zadań wymagała połączenia treści z opisem lub też dłuższego wyjaśnienia problemu. Uczniowie musieli zmierzyć się z wszystkimi epokami, począwszy od starożytności. Wśród poleceń, jakie znalazły się na maturze, były m.in.: ustalenie chronologii postaci ze Starego Testamentu, przyporządkowanie mapom odpowiednich tytułów, określenie pokrewieństwa podanych osób, wypisanie władców reprezentujących konkretne dynastie, wskazanie elementów charakteryzujących kulturę szlachecką, krótki opisanie, czym jest unia brzeska, rozstrzygnięcie, czy hasła w arkuszu są prawdziwe, czy fałszywe, komentarz do satyry oraz wyjaśnienie treści obrazka propagandowego.

Matura z 2006 roku przepełniona była materiałami pomocniczymi. Źródła, z którymi zmierzyli się uczniowie, to: fragmenty pisma starożytnego, mapy przedstawiające imperia starożytne, mapa rozmieszczenia budowli romańskich, fragment Kroniki Jana z Czarnkowa, tablica genealogiczna Andegawenów, dane statystyczne z XVw., fragment pracy Maxa Webera, mapa podziałów państwa europejskiego, informacje o żonach polskich władców, napisy umieszczone na obrazach, mapa rozwoju terytorialnego w basenie Morza Bałtyckiego, rysunki budowli gotyckich, fragment tekstu Arnolda J. Toynbee`ego, drzewo genealogiczne Krzyżanowskich, struktury wielkościowe gospodarstw, satyra polityczna, mapa podziału ziem II %Rzeczypospolitej, salda migracji zewnętrznych, mapa linii frontów, polskie pieśni oraz obrazek propagandowy z 1953 roku.

Najszerszej odpowiedzi wymagało zadanie 33., w którym zdający musieli konkretnie wyjaśnić treść i cel propagandy zawartej w obrazku. Dodatkowo, jak w każdej maturze, uczniowie mogli skorzystać z brudnopisu, który nie podlegał ocenie egzaminatorów.  – Uważam, że to dobry pomysł z dodawaniem stron, które stanowią brudnopis. Dzięki temu nie musimy kreślić w arkuszu, tylko na spokojnie możemy zebrać swoje myśli – stwierdza Anna z Poznania.

Źródło: cke.edu.pl
Katarzyna Kujawa

Zobacz arkusz online:

 

 

Dodaj komentarz:

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

facebook