Historia (Fot.Mschlindwein, wikipedia.pl)

Matura 2006 – historia rozszerzona – arkusze maturalne

Wybór poziomu w 2006 roku wyglądał trochę inaczej niż dzisiaj. Arkusz rozszerzony był kontynuacją podstawy, a nie tak, jak dzisiaj osobnym egzaminem. Maksymalna ilość punktów do zdobycia to 50. Dla przedmiotu zdawanego jako dodatkowy nie określono progu zaliczenia, co oznacza, że każdy zaliczał maturę.

Arkusz podzielono na dwie części. Na początku maturzyści zmierzyli się z analizą materiałów źródłowych, następnie czekały na nich tematy wypracowań. Cała matura na poziomie rozszerzonym przebiegała pod hasłem: Miasta europejskie od starożytności do czasów współczesnych.  W części pierwszej zdający zmierzyli się z 12 źródłami: tekstem Arystotelesa, planem miasta, planem Palmy Nuovy i Zamościa, fotografią ratusza w Poznaniu, opisem Antwerpii, charakterystyką Gdańska w 1568r., opisem Krakowa, tekstem o rozwoju przemysłu bawełnianego w Łodzi, porównaniem dwóch zdjęć na przestrzeni lat, relacją K. Pruszyńskiego z Warszawy, fragmentem Lutowskiego o wsi, Manifestem futurystycznym W. Majakowskiego oraz literackim portretem Wrocławia. Na podstawie wszystkich tych materiałów młodzież musiała rozwiązać 18 zadań opisowych. Zdający musieli wykazać się umiejętnością wyszukiwania elementów charakterystycznych, argumentowania pewnych tez oraz podawania przykładów z historii.

Ostatnie zadanie wymagało napisania wypracowania na jeden z dwóch podanych tematów. Pierwszy brzmiał: Przedstaw rolę miast w kształtowaniu się gospodarki i kultury średniowiecznej Europy. Pomocą miał być dołączony tekst Wprowadzenie do historii średniowiecznej Heinz-Dieter Heimanna. Druga opcja prezentowała się następująco: Scharakteryzuj proces powstawania i rozwoju miast w średniowiecznej Polsce. Źródło stanowiły fragmenty Historii Polski do roku 1795  Henryka Samsonowicza. Uczniowie deklarowali swój wybór przez podkreślenie opracowywanej tematyki.

Źródło: cke.edu.pl
Katarzyna Kujawa

Zobacz arkusz online:

 

 

 

 

Dodaj komentarz:

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

facebook